Chúc mừng E-group Exryu Texas tṛn 2 tuổi

E-group gia đ́nh Exryu Texas http://groups.yahoo.com/group/Exryu-Tx/ được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 2003. Hiện nay E-group Texas có 22 thành viên và là diễn đàn trao đổi thông tin thân hữu không thể thiếu của anh em trong vùng. Đặc biệt trong trận băo Catrina vừa qua, E-group Exryu Texas đă đóng một vai tṛ quan trọng trong việc cung cấp thông tin của Exryu trong vùng cho anh em Exryu khắp nơi.

Chúc E-group Exryu Texas luôn vững mạnh và phát triển không ngừng trong t́nh thân hữu của gia đ́nh Exryu.

Anh em Exryu Cuối Tuần

PS: Anh chị Exryu nào ở Texas và trong vùng phụ cận muốn gia nhập xin liên lạc với anh moderator ở địa chỉ sau đây : Exryu-Tx-owner@yahoogroups.com hoặc anh Huỳnh Trúc Lập