Chúc mừng E-group gia đ́nh Exryu Toronto tṛn 5 tuổi

E-group gia đ́nh Exryu Toronto http://health.groups.yahoo.com/group/ter/ được thành lập ngày 2 tháng 10 năm 2000 để chuẩn bị và đóng một vai tṛ quan trọng cho Đại Hội Exryu năm 2002. Hiện nay E-group Toronto có 43 thành viên và là diễn đàn trao đổi thông tin thân hữu không thể thiếu của anh em.

Anh chị Exryu nào ở Toronto và trong vùng phụ cận muốn gia nhập xin liên lạc với anh moderator ở địa chỉ sau đây : ter-owner@yahoogroups.com 

Chúc E-group Exryu Toronto luôn vững mạnh và phát triển không ngừng trong t́nh thân hữu của gia đ́nh Exryu.

Anh em Exryu Cuối Tuần