Trang đặc biệt : Nhớ Anh Trần nh Tưởng

&&&

Thương tiếc

                                Cảm đề Tiến sĩ Trần Đnh Tưởng

                                Tưởng thương Tưởng nhớ Tưởng Ha i,
                                Tưởng mơ Tưởng mộng Tưởng hư khng,
                                Tưởng đ đi rồi sao cn đ,
                                Chần chờ Tưởng khuất cuối nẻo khng.

Nằm trong quan ti ngủ,
Nhiều người thn bao vy,
Bạn hữu gần xa viếng,
Cuối nẻo đường tha phương.

Trong quan ti suy gẫm,
Kẻ vui thỏa được đi,
Bao nhiu người lẩm cẩm,
Để lệ thảm sầu bi.

Trong quan ti yn nghỉ,
Khi hương m mịt bay,
Những vng hoa phng điếu,
Hồn người tin cảnh lai.

Trong quan ti tỉnh tm,
Dưới lng đất bnh an,
Kẻ tỉnh tức trở về,
Sao mi buồn băn khoăn?

Sinh sinh, tử tử định
Số trời bất khả thay,
Mọi người ai trnh khỏi,
Sao con buồn chẳng bay?

Đời v thường tỉnh thức,
Danh lợi my m sa
Tiền ti đom đm sng,
Đạo thiền gi thoảng qua.

Hỡi trời đất bao la,
Hy cng ta khấn nguyện,
Để người bnh an nghỉ,
Ở phương trời trng sa.

Vi Sa
exryu NC.USA