Thư Cảm Tạ

 
Mẹ chúng tôi, bà Lucia Nguyễn Thị Lài, mất tại Gia Định ngày 11 tháng 7 năm 2007 và an nghỉ tại Lái Thiêu ngày 16 tháng 7 năm 2007, hưởng thọ 85 tuổi.

Các anh chị trong gia đ́nh Exryu xa gần đă chia sẻ cùng chúng tôi mất mát nầy.

Những điện thoại, điện thư, những ṿng hoa viếng và cả việc đưa tiễn mẹ chúng tôi đến nơi an nghỉ của các anh chị đă làm chúng tôi rất xúc động và cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Xin gởi đến các anh, các chị lời cảm tạ chân thành.

Trần Việt Hùng và gia đ́nh.

Melbourne, ngày 27 thang 7 năm 2007