Các anh chị thân mến ,
Xin tiếp tục gửi 1 bài thơ ủng hô. NHN-2009 .
BTC vừa chính thức gửi đến chúng ta "Phiếu Trưng Cầu Thời Điểm" .
Với tôi th́ mùa nào cũng là mùa ao ước , miễn là có được những ngày thật vui và thật đông . Bởi những ngày thế này dễ ǵ mà c̣n có được với nhau .
Nhưng ,
Nếu mùa xuân là mùa được chọn th́ sẽ t́nh nguyện xin làm người hướng dẫn c/a/c đi ngắm hoa Đào trên " Đường Vào Kỷ Niệm " (Tên mà các chị đă đặt cho NHN-2004).

Để lại được :

Quên đi vạn ngả sầu ly biệt
T́m một xuân th́ đang lăng phai

Tại 1 Mini-Hội ngô. Tokyo. Được không c/a/c ?

Thân mến , Vĩnh Trường ,
 


Xin Chọn Một Ngày

Hăy chọn cùng nhau một chuyến bay
- Mùa Xuân theo cánh én xum vầy ?
- Hay xuôi con nước vào mưa Hạ ?
- Hoặc đợi Thu về với heo may ?

Nếu sẽ là Đông , cũng về đây
Khuấy ly kư ức uống tháng ngày
Đời hơn nửa cuộc làm ly khách
Công toại danh thành vẫn lắt lay

Quê hương đôi chốn giữa tỉnh say
Bằng hữu ơi thôi cạn chén này
Quên đi vạn ngả sầu ly biệt
T́m một xuân th́ đang lăng phai

Vinhtruong ,
16/08/2008
(Thơ hướng về NHN-2009)