Chương trnh

"Gip đỡ đồng bo bo lụt miền Trung" 2017

Hnh ảnh trao qu tại Dương Sơn

Ngy trao qu : 17/12/2017  : 180 gia đnh

Mỗi phần qu gồm:

* 1 bao gạo 10kg: 100,000 VND

* 1 b qu gồm nước mắm, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, bột nm v muối: 50,000 VND

* 1 phong b 100,000 VND

Tổng cộng:trị gi  250,000 VND / 1 phần qu