Chương trnh

"Gip đỡ đồng bo bo lụt miền Trung" 2017

Hnh ảnh trao qu tại Phước Điền

Ngy trao qu : 14/12/2017  : 60 gia đnh

Mỗi phần qu gồm:

* 1 bao gạo 10kg: 120,000 VND

* 1 b qu gồm nước mắm, dầu ăn, nước tương .... : 80,000 VND

* 1 phong b 100,000 VND

Tổng cộng trị gi :  300,000 VND / 1 phần qu