Sức khoẻ anh Vĩnh Sính - Sep. 5th 2005

Thông tin từ Edmonton của sempai Nguyễn Ánh về sức khoẻ của sempai Vĩnh Sính. 
Cám ơn sempai Ánh đă chia sẻ đến gia đ́nh Exryu những thông tin phấn khởi này.

From: "Anh Nguyen" <anhmynguyen@hotmail.com>
Date: Mon, 05 Sep 2005 21:16:05 -0600
Subject: Vinh Sinh

Thân gửi các anh chị,   

Chiều tối qua, tôi có vào thăm anh Sính. Anh Sính nay đă chuyển qua Glenrose Rehabilitation Hospital và được ở 1 pḥng riêng rất là rộng rải thoải mái. Vào pḥng thấy anh Sính đang ngồi đánh Carte với gia đ́nh, tay phải anh đă có thể xử dụng được một phần nào, anh có thể giơ tay phải lên xuống, ngang dọc một ḿnh mà không cần sự trợ giúp của ai. Hằng ngày vợ và con anh Sính đă gần như thường trực trong nhà thương giúp anh Sính tập thể dục tay và chân, nên anh Sính chỉ trong một thời gian ngắn đă tiến bộ không ngờ. Tay phải đă khá rất nhiều c̣n chân phải cũng đă bắt đầu cử động được, tuy chưa dùng được nhưng đă có thể vắt chân phải cheo ngang lên chân trái. 

Tôi có đưa e-mail bằng tiếng Nhật của anh bạn người Nhật gửi cho anh Sính, nhưng v́ chữ hơi nhỏ nên đọc hơi khó khăn, chị Kyoko phải đọc cho anh Sính nghe. 

Mấy hôm trước, ăn cơm ở nhà thương măi  hơi chán, chị Kyoko đẩy xe lăn đưa anh Sính đến một nhà hàng Việt Nam ở ngay cạnh nhà thương, anh Sính nói chưa bao giờ được ăn một tô phở nào ngon như thế. 

Nói chung sức khoẻ của anh Sính đă khá rất nhiếu so với 2 tháng trước. Với sự đốc thúc đắc lực của vợ con anh Sính, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, chắc chắn anh Sính sẽ đứng và đi được.

Gửi kèm cho các anh chị xem vài tấm h́nh của anh Sính.   

Thân

N. Ánh