Sức khoẻ anh Vĩnh Sính - Nov. 5th 2005

Thông tin từ Edmonton của sempai Nguyễn Ánh về sức khoẻ của sempai Vĩnh Sính. 
Cám ơn sempai Ánh đă chia sẻ đến gia đ́nh Exryu những thông tin phấn khởi này.

From: "Anh Nguyen" <anhmynguyen@hotmail.com>
Date: Sat, 05 Nov 2005 14:19:59 -0700

Chiều tối thứ năm vừa rồi, tôi có lại bệnh viện thăm anh Vĩnh Sính. Đến pḥng anh Sính từ 6:30 tối, măi đến gần 7:30 tối sắp sửa định về mới gặp anh Sính và con trai. Hỏi ra mới biết anh Sính vừa ở hồ bơi lên.

Anh Sính bây giờ đă khoẻ ra rất nhiều rồi, tay phải của anh ấy đă cử động được gần như b́nh thường, mấy tháng trước tay phải v́ không hoạt động nên rất gầy so với tay trái, bây giờ 2 tay không khác nhau bao nhiêu. Một điều đáng mừng hơn nữa là  anh Sính đă bắt đầu đi đứng được, anh Sính có thể tự ḿnh đứng lên không cần ai giúp đỡ và có thể chống gậy đi một ḿnh không cần xe lăn nữa. Hằng ngày, ngoài giờ tập luyện, anh c̣n xuống hồ bơi để tập luyện thêm chân tay và giải trí, và anh nói anh có thể bơi được một ḿnh.  Anh nói chuyện được gần như b́nh thường tuy vẫn c̣n chậm răi hơn trước.

Nói chung so với mấy tháng trước, anh Sính bây giờ đă tiến bộ rất nhiều và cuối tuần nhà thương cho anh ấy về nhà tịnh dưỡng. Chắc chỉ không lâu nữa anh Sính sẽ hoàn toàn b́nh phục.

Vài hàng cho các anh hay tin.

Thân,

N Ánh