THÔNG BÁO

Thân mến gởi :     Qúy anh chị Exryu Toàn Cầu.

V/v   :    Ban Điều Hành  ASSOCIATION  EXRYU -  France
Nhiệm Kỳ   2008-2010.

 

                     Anh chị  Exryu  quư mến ;
Nhằm tạo những điều kiện dễ dàng về phương diện pháp lư trong việc tổ chức  NGÀY HỘI NGỘ EXRYU TOÀN CẦU 2007 tại PARIS ; Association Exryu- France đă được đăng kư thành lập với sự đồng thuận của tất cả anh chị Exryu- France.
Sau khi đă tổ chức xong NGÀY HỘI NGỘ PARIS 2007 ; Chúng tôi, ExRyu-France, qua phiên họp ngày 20 Septembre 2008 tại Paris, đă đồng thanh quyết định :

-        Tiếp tục sinh hoạt và duy tŕ Association ExRyu- France nhằm mục đích tạo những cơ hội gặp gỡ thường xuyên giữa những anh chị ExRyu -France trong t́nh tương thân tương ái.

-        Tín nhiệm Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2008-2010 với thành phần như sau :

                 Hội Trưởng                :    anh Vơ Văn Huê.
                 Thư Kư                       :    anh Nguyễn Minh Chính.
                 Thủ Qũy  và Liên Lạc :   anh Lê Vinh.

Chúng tôi xin thông báo cùng toàn thể qúy anh chị ExRyu Toàn Cầu và cầu chúc tất cả luôn luôn được toại nguyện như ư .

                                                        Paris, ngày 20 Septembre 2008.

                                                                T.M Ban Điều Hành

                                                                       Thư Kư

                                                               NGUYỄN Minh-Chính