Chc Mừng Sinh Nhật
 
 
 
Chc mừng E-group Exryu u Chu trn 2 tuổi
 
23/1/2004 ~ 23/1/2006
 
 
              
                
 
Chc gia đnh Exryu u Chu lớn mạnh trong tnh thn hữu Exryu
 
 
 
D, D .... Happy Birthday
 
 
                   
 
 
 
 
Anh em Exryu Cuối Tuần
 

 

PS: Anh chị no sinh sống vng u Chu muốn gia nhập E-group Europe xin lin lạc về :

Exryu-europe-owner@yahoogroupes.fr