Chia sẻ niềm vui ngày Tết Đinh Hợi
với đồng bào nạn nhân băo lụt Miền Tây

Danh Sách Đóng Góp

< 6:00 AM Feb 10th 2007 >

Total : 10,000 US$   ===> 260  phần quà Tết  *

Tên Vùng USD CAD AUD JPY VND
           
Trần Đ́nh Am USA 100        
Phan Đ́nh Bách&Xuân Lan Australia         2,000,000
Lê Thị Ngọc Bảo USA 50        
Đoàn Văn Bảy Japan       5,000  
Nguyễn Văn Bền USA 100        
Phạm Hoàng Cầm Japan       20,000  
Huỳnh Trí Chánh Japan       10,000  
Tạ Trung Chánh USA 100        
Nguyễn Văn Minh Châu Canada   50      
Nguyễn Văn Chuyển Japan       10,000  
Lê Tiến Cường & Tú Canada   100      
      và cháu Lê Tiến Hoàng Canada   50      
      cháu Lê Tiến Phương Anh Canada   50      
Đỗ Văn Dũng Vietnam         500,000
Đoàn Cảnh Đức USA 50        
Đào Đ́nh Đắc USA 40        
Mai Đăng Đức Pháp   75      
Nguyễn Đăng Đức & Hải USA 50        
Vơ Hữu Đức & Hoa USA 200        
Nguyễn Hồng Hải & Hoa Canada   100      
Mai Văn Hào & Hằng Australia     100    
  Exryu Nisei : Cháu Vi Australia     50    
  Exryu Nisei : Cháu Vinh Australia     50    
Nguyễn Đoàn Hùng Vietnam         500,000
Trần Việt Hùng Australia     100    
Nguyễn Thành Hưng & Thụy Canada   100      
Phạm Mạnh Kha Japan       10,000  
Trần Nhất Khuôn & Mai Canada   100      
Liêu Bữu Khương & Hà USA 200        
Giang Quốc Kư Vietnam         500,000
Lâm Triệu Lân & Lan Australia     200    
Đặng Thế Lộc Canada   50      
Nguyễn Quan Lữ-Ḥa Japan       10,000  
         và Exryu Nisei  Risa Japan       5,000  
Tô Bửu Lưỡng & Minh Japan       50,000  
Phan Thị Lư Australia     100    
Nguyễn Châu Nam Australia     50    
Trần Trí Năng USA 50        
Lê Thành Nghiệp Japan       10,000  
Tuư Ngọc  USA 100        
Nguyễn Văn Nguyễn Vietnam         500,000
Nguyễn Văn Nhiều & Junko Canada   100      
Dương Bạch Nhựt USA          
Vũ An Ninh Pháp   150      
Đào Công Phú Vietnam         500,000
Phan Hữu Phúc Japan       10,000  
Cao Văn Phúc Japan       10,000  
Lê Hồng Phúc Japan       20,000  
Dương Văn Quả Japan       20,000  
Nguyễn Hồng Quân & Vân Australia     200    
   Exryu nisei : Chuyên Australia     100    
Nguyễn Phong Quang Pháp   75      
Trần Văn Quang & Nhẫn USA 200        
Nguyễn Thị Quư Australia     200    
Lê Quang Sơn Japan       5,000  
Lê Thị Thanh Sơn Canada   40      
Lê Văn Tâm Japan       10,000  
Vương Trí Tân Japan       10,000  
Nguyễn Văn Tân Canada   200      
Trương Văn Tân & Setsuko Australia     100    
Lê Quang Tấn & Ánh Vietnam         500,000
Vơ Công Tánh Japan       10,000  
Công Huyền T.N. Kim Thanh USA 200        
   Thân mẫu : Cụ Bà Bửu Trí  USA 200        
Vơ Văn Thành Japan       10,000  
Vũ Tất Thắng Vietnam         1,000,000
Nguyễn Thị Thẩn Canada   100      
Lê Tiến Thịnh Canada   100      
Trần Văn Thọ & Tuyết Minh Japan       10,000  
Nguyễn Thị Đào Tơ & Lin USA 100        
Ngô Khôn Trí Canada   50      
Lê văn Trí & Mỹ Tâm USA 50        
Nguyễn Thị Ngọc Trinh Japan       20,000  
Bùi Chí Trung Japan       10,000  
Nguyễn Vĩnh Trường Japan       10,000  
   Exryu Nisei : Cháu Soyoto Japan       3,000  
Đàm Quang Tuấn & Keiko NCA 200        
Thái Anh Tuấn & Bích Thủy Australia     100    
   Exryu Nisei : Huy Minh Australia     100    
   Exryu Nisei : Huy Dũng Australia     100    
   Exryu cousin : Cathy USA 200        
   Exryu cousin : Hùng Thái USA 200        
   Exryu thân hữu : Anh Nhung Australia     20    
Lâm Chí Vân Canada   50      
Đoàn Quang Vân & Hoa Japan       5,000  
Trần Thanh Việt & Toyo USA 100        
Nguyễn Bá Vinh & Hàn USA 100        
Lê Bá Vĩnh & Thanh Hà Canada   100      
Nguyễn Quốc Vọng & Tuyền Australia         1,000,000
  Exryu thân hữu:             
            Ái Phương & Bằng Australia     100    
Phùng Kim Yến & Kỳ Nam Vietnam         1,000,000
Anh chị Exryu Tokyo Japan       70,000  
    Abe Phước Japan          
    Nguyễn Đôn Hùng Japan          
    Lê Tài Hoàng Hải Japan          
    Lư Xuân Phong Japan          
    Nguyễn Trí Thức Japan          
    Hồ Lai Phượng Japan          
    Nguyễn Mỹ Tuấn Japan          
    Âu Đạt Sấm Japan          
    Thành Japan          
    Exryu 68 Japan          
    Lê Công Phú Japan          
    Trần Ngọc Giác Japan          
    Vơ Minh Triết Japan          
    Nguyễn Bá Quát Japan          
    Yamamoto Japan          
    Hirai Japan          
           
Một Exryu USA và 2 cháu USA 100        
Một Exryu Việt Nam Vietnam       20,000  
T/N Yokohama Japan       10,000  
Một nhóm Exryu thân hữu (**) Japan 500        
Exryu thân hữu            
             Chị Phạm Lan Anh Japan       10,000  
             Chị Trần Thị Diễm Nghi Japan       10,000  
             Saito Hiroshi sama      Japan       5,000  
             Miyamoto Fumi sama Japan       20,000  

 

Tổng số lạc quyên  
USD 3,190
CAD 1,640
AUD 1,670
JPY 438,000
VND 8,000,000
EUR 0
Đổi ra VND (triệu **) 158.340
Số phần quà  256
Total tính bằng USD 9,896
    Total tính bằng USD 10,000 ( * )
Số phần quà  260 ( * )

* Một sempai tại Nhật đă có nhă ư ủng hộ thêm phần c̣n thiếu cho chẳn 10,000 USD và 260 phần quà
** Hoán chuyển dự đoán theo hối xuất ngày 4/2/2007

Bi chú :               
             
1. Một mhóm Exryu thân hữu :              
Các anh chị : Quản Phúc Cảnh              
                    Đào Hữu Dũng              
                    Nguyễn Ngọc Duyên            
                    Dương T. Tuyết Minh            
                    Tô Bửu Lưỡng,               
                    Đinh Văn Phước              
                    Tôn Thất Phương              
                    Lê Ngọc Thảo              
                    Phạm Vũ Thịnh              
             
2. Một phần quà khoảng 600 ngàn  VND trị giá 37 USD or 45 CND or 49 AUD or 4600 Yen