Thư bo co của ban lin lạc Bắc Cali về kết quả gip đỡ gia đnh chị Như Oanh 

San Jose, June 12.2005,

Thn gửi tất cả cc bạn exryu thn mến

      Hm nay, ban lin lạc NCA xin thay mặt anh L-v-Phụng  một lần nữa để tổng kết về sự đng gp cuả tất cả cc anh chị em khắp nơi về việc chia buồn v gip đỡ gia đnh chị Bảo Oanh trước sự mất mt ra đi vĩnh viễn cuả chị v cũng l l thư kho sổ cuả chng ti.

     Cho đến ngy 06-07st.-05, tổng kết sự thu gp từ tất cả anh chị em chng ta đ đạt được con số l  $ 8989.83 gồm cả ngn phiếu v hiện kim. Anh L-v-Phụng rất cảm kch trước sự hưởng ứng mạnh mẽ cuả tất cả cc sempai, dokyusei v kohai của anh ni ring cũng như sự tương thn tương trợ lẫn nhau trong đại gia đnh exryu của chng ta. Như trong lần bo co đầu, anh Phụng đ chuyển giao đến gia đnh chị Oanh ngn phiếu $2000.00 qua chị Bnh, người chị ruột cuả chị Oanh đ sang Virginia đễ gip trong việc ma chay.

       Sau khi lo xong việc ma chay của mẹ, chu Duy, con trai đầu cuả chị Oanh qua Cali với thn nhn, đ đch thn gặp anh Phụng v anh Nguyễn Anh Tuấn  đễ cảm ơn tất cả cc bc, c ch đ tưởng nhớ đến mẹ mnh, anh Phụng nhn dịp ny đ gửi đến chu Duy ngn phiếu thứ hai : $4260.00. Sau đ, với sự tiếp tục ủng hộ cuả cc anh chị exryu từ u Chu v c Chu gửi về anh Phụng, chng ta đ c thm cơ hội gửi đến gia đnh chị Oanh tấm ngn phiếu thứ ba : $2729.83. ( tổng cộng : $8989.83). [ xin lỗi cc anh chị, chng ti đ nhận tin hơi sai về việc chu Đon Hữu Duy l trưởng nam, chứ khng phải l trưởng nữ như đ thng bo lần đầu]

      Anh Phụng  rất cảm kch trước nhiệt tnh cuả tất cả cc anh chị ở khắp mọi nơi đ ủng hộ triệt để lời ku gọi cuả anh đễ gip đỡ sự kh khăn bất ngờ của một gia đnh eryu  trong cộng đồng thn hữu chng ta. Ring chu Duy đ đại diện cho thn phụ, cho gia đnh nhỏ b của mnh v cng cảm tạ tấm chn tnh qu mến m cc người bạn, biết lẫn khng quen biết, của mẹ mnh đ tỏ lng tương thn tương i đm bọc lẫn nhau trong đại gia đnh exryu.

     Cuối thư, anh Phụng cng Ban lin lạc NCA cầu chc tất cả bạn, cc anh chị em cng gia quyến lun an khang v hạnh phc. V mạn php gửi một lời chc thật ưu i cảm tạ ring đến anh Phan Phi Hồng ( Aussie) anh Đinh Q.Tuấn ( France) chị Trần Trc Vn, anh L D. Tiến (N.Cali) đ đứng ra gip tay nhận lnh sự đng gp của cc anh chị bạn v chuyển giao đến chng ti.

     Ngoi ra, chng ti rất cảm động khi biết tin b Đinh Văn Đức, khi nghe chuyện kể từ ba mẹ, đ xin bổ con heo của mnh đễ được gp sức cng ba mẹ mnh, hnh  động đẹp đẽ ny thật đng qu. Cc bc v c ch xin gửi một lời cảm ơn ring đến chu Đức v chc chu  lun ngoan ngon v học thật giỏi.

Nay knh,

L văn Phụng
& Ban lin lạc NCA ( Nguyễn Anh Tuấn L Ngọc Thnh)

............

Danh Sch ủng hộ:

AUSSIE:  Trần.t.Danh  - Phan.p.Hồng ng Trung, Nguyễn T. Qu, Nguyễn An Trung, Nguyễn Hồng Qun

FRANCE:  Vũ.a.Ninh  - Nguyễn.m.Chnh Phạm.x.Dũng Mai.đ.Đức Đặng.t.Hương Nguyễn.x.Lan V.t.T.Ngọc Nguyễn.p.Quang Nguyễn.v.T Đinh.q.Tuấn L Vinh Đỗ Thnh Nguyễn.v.Lộc Trần.n.Bửu b Đinh.văn.Đức ( Nisei-13ans)

JAPAN:  Đặng.t.Pht  - Vĩnh.Trường Cao.m.Thi - Trần.v.Thọ - Tuyết Minh

SCA: L  Hiền Liu b.Khương Lm Thu Marcin Nguyễn Đăng.Đức Vũ.m.Huỳnh

WASHINGTON: Trần.t.Việt

CANADA: Chu N. Bnh Lm.c.Vn Nguyễn.v.M.Chu L T.Cường Trần n. Khun Nguyễn t.Thẫn Nguyễn n. Qun - Nguyễn Văn Tn

EAST COAST: Nguyễn.v.Bền Cng.H.K.Thanh Nguyễn.v.Sơn Đon.c.Đức Nguyễn.b.Vinh

NCA:  Nguyễn.t.Ch -  Đo.Tơ Đo.t.Giang   Phan.n.Bich  - V.h.Thnh Nguyễn.t.Nguyn Nguyễn.q.Khải Nguyễn.d.Hng Vũ.d.Ln Nguyễn.t.Cảnh Lệ.v.Dũng Lệ.v.Chung Nguyễn.d.Tiến Trương.h.Sanh Lệ.n.Thnh Phạm.v.Ng Trần.Trc Vn Đo.v.Hiển Đỗ.v.Điền Lệ.q.Tuấn Nguyễn.ạ.Tuấn Lệ.T.Ngọc - Vũ.đ.Long Lm.d.Tuấn Phạm.t.Bnh Huỳnh.k.Đạo Đm.q.Tuấn Trần.v.Quang Nguyễn.q.Hng Cao.t.Vn L v.Phụng -