"Buổi Ḥa Nhạc Lần Thứ Tám Giúp Trẻ Em Nghèo Cần Thơ" 

Thơ mời của cháu Phương Chi

March 6, 2007

Kính thưa các bác và các cô chú,

Con xin báo tin cho các bác và các cô chú về buổi ḥa nhạc giúp Việt Nam của hai chị em con năm nay.  Đây là buổi ḥa nhạc lần thứ tám để gây quỹ cho các trẻ em không nhà ở Cần Thơ.

Từ năm 1988, chương tŕnh gây quỹ của hai chị em con qua buổi ḥa nhạc và bán kẹo almond toffee đā giúp đỡ xây một thư viện ở xā Giai Xuân (tỉnh Cần Thơ), cứu lụt ở miền trung, và bảo trợ cho khoảng 100 em không nhà ở một trung tâm tại Cần Thơ mỗi năm trong bảy năm qua về chi phí y tế, giáo dục, và thức ăn.  Quỹ cứu trợ của hai chị em con cūng sē được dùng để xây một trường với 2 lớp học ở tỉnh Minh Hải.

Năm nay con cố gắng quyên thêm tiền hơn những năm trước để giúp thêm chương tŕnh phát học bổng cho học sinh đại học.

Buổi ḥa nhạc năm nay có chương tŕnh nhạc cổ điển va nhạc jazzs do các nhạc sỹ từ San Francisco Symphoy, University of Pacific, California State University of East Bay, University of Stanford.  Con và chị Phương Trúc cũng sẽ tŕnh diễn piano.

Con gởi theo chi tiết của buổi ḥa nhạc và kính mời các bác và các cô chú đến tham dự năm nay.  

Buổi ḥa nhạc:  8th Annual Children’s Benefit Concert

Mục đích:         Gây quỹ để giúp các trẻ em không nhà ở Cần Thơ

Ngày:               April 1, 2007,  lúc 2 pm

Địa điểm:          Amador Theater (on the Amador Valley High School campus)

                        1155 Santa Rita Road, Pleasanton

Vé:                   $10 (mua trước), $12 (mua ngày tŕnh diễn)

Nơi bán vé:       Văn pḥng VNHELP: (San Jose, 408-885-1791), Towne Center Books (Pleasanton, 925-846-8826), House of Woodwinds (San Ramon, 925-831-8341), và tại hội trường Amador Theater

Liên lạc:            (925) 275-9250

                        Email: worldinterchange@gmail.com

                        Website: www.vnyouthprojects.net

                        Donation check:  xin đề tên VNHELP

                        Ticket purchase:  xin đề tên Chi Nguyen

 

Phương Chi