Thơ mời dự buổi ḥa nhạc giúp trẻ em không nhà ở Cần Thơ

 

Kính thưa các bác và các cô chú,

Con xin báo tin cho các bác và các cô chú về buổi ḥa nhạc giúp Việt Nam của hai chị em con năm nay.  Đây là buổi ḥa nhạc lần thứ bảy để gây quỹ cho các trẻ em không nhà ở Cần Thơ. Từ năm 1988, chương tŕnh gây quỹ của hai chị em con qua buổi ḥa nhạc và bán kẹo almond toffee đā giúp đở xây một thư viện ở xā Giai Xuân (tỉnh Cần Thơ), cứu lụt ở miền trung, và bảo trợ cho khoảng 100 em không nhà ở một trung tâm tại Cần Thơ mỗi năm trong sáu năm qua về chi phí y tế, giáo dục, và thức ăn.  Quỹ cứu trợ của hai chị em con cūng sē được dùng để xây một trường với 3 lớp học ở tỉnh Minh Hải. Năm nay con cố gắng quyên thêm tiền hơn những năm trước để giúp thêm những nhóm trẻ em khác.

Buổi ḥa nhạc năm nay ngoài chương tŕnh nhạc cổ điển c̣n có màn vū nói về lịch sử Việt Nam với đề tựa Anh Hùng Đất Việt của nhóm Cánh Chim Bách Việt và Trung Tâm Vỏ Đạo Hùng Vương.  Cô Thúy Vū của đài truyền h́nh CBS 5 cũng sẽ đến tham dự và sẽ là người giới thiệu chương tŕnh.

Con gởi theo chi tiết của buổi ḥa nhạc như ở dưới và kính mời các bác và các cô chú đến tham dự năm nay.

 

Con - Phương Chi

 

................................

 

Buổi ḥa nhạc:    7th Annual Children's Benefit Concert

 

Mục đích:           Gây quỹ để giúp các trẻ em không nhà ở Cần Thơ qua hội VNHELP

 

Ngày:                  Chủ nhật 12 tháng 2 (Feb. 12th 2006)  lúc 2 pm

 

Địa điểm:            Amador Theater (on the Amador Valley High School campus)

                          1155 Santa Rita Road , Pleasanton

 

Vé:                     $10 (mua trước), $12 (mua ngày tŕnh diễn)

 

Nơi bán vé:         Văn pḥng VNHELP: (San Jose, 408-885-1791), 
       Towne Center Books (
Pleasanton, 925-846-8826), 
       Camerata Music (
Dublin , 925-828-1011), 
      
House of Woodwinds (San Ramon, 925-831-8341)

 

Liên lạc:              (925) 275-9250

                           Email: worldinterchange@gmail.com

                           Website: www.vnyouthprojects.net