Thư cám ơn của anh Trần Thanh Việt (Exryu USA)

< Thư đă gởi trên diễn đàn WW và các E-group của gia đ́nh Exryu toàn cầu ngày 25/6/2007)

Kính gửi các anh chị trong gia đ́nh Exryu khắp nơi

Trong gần hai tháng điều trị bệnh sưng mạnh máu năo vừa qua, Việt đă được nhiều sự an ủi, khích lệ, thăm hỏi cũng như những sự giúp đỡ tài chính vô cùng to lớn của các anh chị trong gia đ́nh Exryu khắp nơi.

Thay mặt gia đ́nh, Việt xin kính gởi đến các anh chị lời cảm tạ tất cả những “omoiyari” và “yasashisa” mà các anh chị đă dành cho Việt và gia đ́nh trong lúc khó khăn này.

Sau gần 1 tháng ở bệnh viện, Việt đă rời bệnh viện và về ABK tịnh dưỡng hai tuần. Hôm nay Việt đă vào bệnh viện để chụp h́nh (CT Scan) và tái khám. Theo lời của bác sĩ, t́nh trạng tiến triển tốt và Việt có thể về lại với gia đ́nh và tiếp tục công việc.

Để được ngày hôm nay, ngoài sự điều trị tận t́nh của các bác sĩ cũng như y tá của bệnh viện, Việt tin tưởng rằng những sự an ủi, khích lệ, thăm hỏi của các anh chị trong gia đ́nh Exryu là sức mạnh vô cùng to lớn để Việt vượt qua được sự đau đớn của cuộc giải phẩu này.

Biết rằng không có lời nói, câu văn nào có thể diễn tả đủ ḷng cảm tạ này nhưng một lần nữa Việt cũng xin kính gởi đến các anh chị trong gia đ́nh Exryu lời cám ơn vô vàng về những ǵ Việt và gia đ́nh đă nhận được trong thời gian qua.

Kính thư

Trần Thanh Việt (71) và gia đ́nh

Cám ơn những sự khích lệ, an ủi, thăm hỏi và giúp đỡ tài chính của :

Các anh chị gia đ́nh Exryu Japan  

Nguyễn Văn Chuyển
Trương Đ́nh Thanh
Ngô Diệu Kế
Vương Trí Tân
Cao Văn Phúc
Vơ Văn Thành
Phan Văn Túc
Lê Ngọc Thảo
Lê Quang Sơn
Phan Hữu Phúc
Trần Văn Thọ
Dương Thị Tuyết Minh
Vũ Ngọc Thinh
Đào Hữu Dũng
Phạm Hoàng Cầm
Dương Văn Quả
Huỳnh Trí Chánh
Huỳnh Công Minh
Lê Hông Phúc
Phạm Mạnh Kha
Nguyễn Văn Ân
Cao Minh Thái & Nhung
Đoàn Quang Vân & Hoa

Tô Bửu Lưỡng & Minh
Đinh Văn Phước
Nguyễn Trọng Đức
Một Exryu
Lê Văn Tâm
Tai Fumitaka
Đoàn Văn Bảy
Trần Ngọc Vân
YDH Nie
Nguyễn Mỹ Tuấn
Vơ Công Tánh
Bùi Chí Trung
Vơ Thanh Long
Nguyễn Trí Thức
Trần Thị Diễm Nghi
Thái Văn Chiến
Hồ Lai Phượng
Đỗ Thông Minh
Lê Tài Hoàng Hải
Trần Ngọc Giác
Thái Văn Thu
Nguyễn Đôn Hùng
Đặng Tấn Phát
Nguyễn Vĩnh Trường

Các anh chị gia đ́nh  Exryu Việt Nam

Huỳnh Mùi
Nguyễn Chánh Khê
Nguyễn Trọng Đức
Vũ Tất Thắng
Hồ Phùng
Kỳ Nam & Kim Yến
Trương Ngọc Hà
Nguyễn Bá Thuận
Đặng Lương Mô
Đào Công Phú
Đỗ Văn Dũng & Nhung

Các anh chị gia đ́nh Exryu Âu Châu

Nguyễn Hồi Thủ
Tuư Ngọc
Vũ Ngọc Ruẩn
Nguyễn Phong Quang
Quản Phúc Cảnh

Các anh chị gia đ́nh Exryu Canada

Lê Thị Thanh Sơn - Thừa
Huỳnh Văn Thiệu & Thư
Lê Bá Vĩnh & Hà
Nguyễn Văn Nhiều & Junko
Trần Nhất Khuôn & Mai
Lê Tiến Cường & Tú
Nguyễn Văn Tân & Dung
Đặng Thế Lộc
Nguyễn Văn Minh Châu
Đinh Quốc Vượng & Hoàng
Nguyễn Thị Thẩn
Phan Sĩ Phụng
Trần Duy Lạng & Hoàng
Nguyễn Phan Pha & Rumiko
Nguyễn Kim Ngân
Lâm Chí Vân
Nguyễn Khôn Tri
Dương Huỳnh Ngọc & Quyên
Ngô Ḥa Hiệp & Huyên
Nguyễn Ngọc Quân

Các anh chị gia đ́nh Exryu USA

Nguyễn Đoàn Hùng
Nguyễn Việt Sơn
Phan Văn Chương
Trần Trí Năng
Đàm Quang Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn & Vân
Đào Trung Giang - Dung
Cao Thị Thanh Vân
Trần Thị Trúc Vân
Lê Văn Dũng - Lan
Trần Văn Quang & Nhẫn
Lê Huy Trực
Nguyễn Thị Đào Tơ
Nguyễn Công Danh & Thuận
Trần Văn Thạnh
Tuư Ngọc
Nguyễn Dũng Tiến
Nguyễn Văn Trung Sơn
Trương Hà Sanh
Lê Ngọc Huyền Nhung & Chung
Huỳnh Văn Đạo & Yến

Phan Văn Hiền - Hương
Lê Thị Ngọc Bảo
Đào Đ́nh Đắc
Thu Marcin
Công Huyền Tôn Nữ Kim Thanh
Nguyễn Văn Bền
Đoàn Cảnh Đức
Lê Văn Trí & Tâm
Lê Thị Hàn & Nguyễn Bá Vinh
Nguyễn Thành Hưng & Thụy
Nghiêm Xuân Hùng & Thủy
Nguyễn Hiếu Hạnh
Trần Đ́nh Am
Nguyễn Đăng Đức & Hải
Orchid Management
Đỗ Hưng
Vơ Văn Luông
Nguyễn Đ́nh Khanh
Lê Văn Ḥa
Phạm Đ́nh Tân
Nguyễn Tấn Đủ
Huỳnh Văn Ba
Nguyễn Tiến Quang
Huỳnh Lương Thiện
Nguyễn Xuân Thiện
Nguyễn Minh Tính
Phạm Quốc Hà & Thanh Khiết
Nguyễn Anh Đào

Vũ Mạnh Huỳnh & Hoa
Nguyễn Trọng B́nh
Đào Nguyên B́nh
Hồ Thị Lệ Hà & Khương
Trương Chí Thắng
Một Exryu vùng San Diego
 

Các anh chị gia đ́nh Exryu Australia

Trương Văn Tân
Thái Anh Tuấn
Đinh Quốc Tuấn
Lê Thị Quí
Phạm Vũ Thịnh & Thành
Tôn Thất Phương
Nguyễn Hồng Quân & Vân
Phan Phi Hồng
Đinh Thế Dũng
Nguyễn Ngọc Duyên
Nguyễn An Trung
Nguyễn Quốc Vọng & chị Tuyền

< Danh sách không theo thứ tự, ghi nhớ tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2007. Có thể thiếu sót. Xin các anh chị thông cảm>

 

  To Exryus world wide

Thank you so much for your support and friendship for Viet.
Viet is recovering well and getting ready to come back to USA. I think Viet is looking forward to working for the Exryu Website again.
Thanks again to all for your warm support for us.
God bless you,

Toyo Nakayama 16/06/2007

 

Phan Hữu Phúc, Trần Ngọc Văn, Vương Trí Tân, Trương Đ́nh Thanh,
Đoàn Văn Bảy, Trần Thanh Việt, Nguyễn Văn Chuyển và Phạm Mạnh Kha

Trần Thanh Việt ở ABK, và Đào Hữu Dũng 16/06/2007

 

Kính gửi anh Phạm Mạnh Kha và các anh chị Exryu Japan

Trước hết Việt vô cùng cám ơn những lời thăm hỏi, an ủi, khích lệ của các anh chị trong những ngày qua. Ngoài ra, ngày 7 tháng 6 tuần rồi, anh Phạm Mạnh Kha có vào bệnh viện thăm và đem theo số tiền các anh chị đă quyên góp giúp Việt trang trải phí tổn của cuộc giải phẩu này. Thú thật với các anh chị, đây là một số tiền rất lớn đối với Việt và gia đ́nh.
Thay mặt gia đ́nh, Việt xin kính gởi đến các anh chị lời cảm tạ tất cả những “omoiyari” và “yasashisa” mà các anh chị đă dành cho Việt và gia đ́nh trong lúc khó khăn này.
Sáng nay sau gần 1 tháng ở bệnh viện, anh Vương Trí Tân, chị Hảo và anh Chuyển đă đến đón Việt từ bệnh viện về ABK. Việt sẽ tịnh dưỡng ở đây cho đến hết tháng 6. Nếu kết quả chụp h́nh lần cuối vào 25/6 tốt đẹp th́ Việt sẽ về lại Mỹ vào ngày 27/6.
Nếu anh chị có th́ giờ, Việt rất mong muốn được gặp anh chị trong thời gian ở ABK Asia Bunka Kaikan.
Có thể gọi tel thẳng vào pḥng của Việt. Sau đó sẽ nghe message. Không cần nghe hết message này, cứ bấm vào số pḥng Việt (716) th́ nó sẽ nối vào pḥng.
Ngoại trừ sáng Chủ Nhật và giờ đi ăn cơm, hầu hết Việt đều có mặt ở pḥng.
Mốt lần nữa xin cám ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại.


Trần Thanh Việt  10/06/2007

06112007011-2.jpg

Trần Thanh Việt ra viện về ABK, và Nguyễn Văn Chuyển

 

Các anh chị thân mến,


06112007012.jpg

Trưa nay tôi đă đến bệnh viện ở Omiya đón anh Việt và đưa về nhà ABK.
Anh Việt khoẻ mạnh, mọi việc tốt đẹp, Việt sẽ ở Nhật cho đến ngày 26/6, anh chị nào muốn ghé thăm th́ xin liên lạc với nhà ABK.
Gửi kèm theo đây là h́nh anh Việt lúc đi ăn trưa.
Thân,


Vương Trí Tân 10/06/2007


06112007011-3.jpg

Trần Thanh Việt trên đường hồi phục, và Tô Bửu Lưỡng

  Chiều thứ bảy vừa rồi, nhân có việc ở Omiya, gần bịnh viện của Việt và liên lạc được nên tiểu đệ có đi thăm Việt, t́nh h́nh hồi phục rất tốt. Xin lỗi là không gọi ai cùng đi, v́ thật ra trước đó không biết có đi thăm được không.
  Tuy nhiên việc tiếp xúc vẫn c̣n hạn chế, do đó có lẽ để đến khi Việt ra ở ABK th́ sẽ gặp nhau thoải mái hơn (chắc là từ 11/6 ~ 26/6).

  Tô Bửu Lưỡng

 

  Thân gửi các anh chị, bạn bè xa gần,

   Bây giờ là 14 giờ, chiều thứ bảy 2/6.
  Anh Việt nhắn với tôi, gửi lời cám ơn tất cả các Anh Chị đă có lời thăm hỏi và động viên, trong những ngày khó khăn vừa qua. Anh Việt sẽ có thư đến các anh chị sau khi rời bệnh viện.
  Anh Việt cho biết, kết quả chụp CT Scan cách đây 2 hôm, rất khả quan. Qua Clipping, mạch máu năo bị ph́nh ra đă xẹp xuống, đây là điều đáng mừng. Thứ tư tuần sau (6/6) sẽ chụp lại CT Scan một lần nữa để quyết định ngày ra Viện. Khả năng ra Viện có thể là ngày 11/6.
  Vài hàng ngắn gọn thông báo cùng các anh chị xa gần để an tâm,
  Thân mến,

  Nguyễn Văn Chuyển

 

  Thân gửi các anh chị, bạn bè xa gần,

  Gần đây, nhiều anh chị cũng như các bạn bè xa gần, thắc mắc và rất quan tâm về bệnh trạng của anh Trần Thanh Việt. Với tư cách là một trong những người quen thân anh Việt, tôi xin thông báo cùng các anh chị một số tin tức về bệnh trạng của anh Việt, để các anh chị an tâm.
  Anh Việt bị bệnh thuộc về hệ thống năo (Brain). Tiếng Anh gọi là "Cerebral Aneurysms", tiếng Nhật gọi là "No Domyaku Ryu", tiếng Việt gọi là "Ph́nh mạch máu năo". Nếu mạch máu năo này bị vỡ, sẽ xảy ra Stroke. Anh Việt đă đi chụp MRA, MRI, CT Scan ở Mỹ, và hiểu rơ về bệnh t́nh. Do chị Toyo, vợ anh Việt có quen với một Bác Sỹ ở Bệnh Viện Omiya, anh chị Việt đă sắp xếp về Nhật Bản để điều trị từ ngày 16/5 vừa qua. Để đề pḥng tai biến trên đường đi, anh Việt đă phải mua vé hạng nhất của hăng United, để có thể nằm ngủ được trên suốt chuyến bay từ Seattle đến Narita. Do BS quen của bệnh viện sắp đặt, anh đă nhập viện từ sáng ngày 17/5. Các BS Nhật, đă chụp lại MRA, MRI, CT Scan... cho anh Việt, và đă đi đến quyết định mổ năo, để kẹp (Clipping) mạch máu bị ph́nh, để tránh Stroke. Ngày 24/5 (thứ năm) vừa qua, một cuộc giải phẫu năo phức tạp đă kéo dài 6 tiếng đồng hồ, dài thêm một tiếng đồng hồ hơn dự đoán. Sau cuộc giải phẫu dài và phức tạp, anh Việt đă tỉnh lại ngay, nhận biết được mọi việc chung quanh, và đă nói chuyện được với chị Toyo. Sau khi nằm điều trị ở pḥng tập trung (ICU) trong 12 giờ đồn hồ, sáng ngày 25/5, anh Việt đă trở về pḥng riêng. Ở thời điểm hiện nay, cuộc giải phẫu coi như thành công 100%. Hệ thống năo không bị hư hại chút nào. V́ là bệnh nặng và cần tránh những cảm xúc mạnh (strong emotional...) ảnh hưởng đến mạch máu năo, nên anh Việt và các BS điều trị không muốn cho anh Việt tiếp xúc với bạn bè. Cho nên anh Việt đă không liên lạc với ai. Ngay hôm nay, 26/5, giải phẫu đă xong, nhưng cần tránh nhiễm trùng (Infection), cho nên các BS cũng đề nghị anh Việt không tiếp xúc với bạn bè. Bởi vậy, đề nghị anh chị em chúng ta chưa nên đi thăm anh Việt. Đi thăm anh Việt bây giờ là không có lợi cho việc b́nh phục của anh ấy. Anh Việt đang nằm an dưỡng và được các BS chăm sóc hàng ngày ở bệnh viện Omiya, cho đến khoảng đầu tháng 6 (khoảng ngày 4-5/6). Sau đó, anh sẽ ra Viện và đến ở cư xá ABK (Komagome) cho đến cuối tháng 6. Sau khi t́nh h́nh ổn định, anh sẽ trở lại Mỹ, có lẽ vào khoảng đầu tháng 7. Khi anh Việt đến ở ABK, anh em chúng ta có thể tới thăm viếng, và đề nghị các anh chị và các bạn bè xa gần, nên đến thăm viếng, v́ anh Việt sẽ ở Tokyo một ḿnh. Chị Toyo sẽ về Mỹ trước vào ngày 4/6, v́ có công việc bận. Khi sức khoẻ của anh Việt b́nh phục, có thể trở về Mỹ, chị Toyo sẽ quay lại Tokyo để đón anh Việt cùng trở về Seattle.
  Đội ngũ BS điều trị cho anh Việt gồm một nhóm BS và chuyên gia. Trong đó, một GS chuyên về phẫu thuật năo, khoảng 60 tuổi, đứng đầu. Nhưng người đứng ra giải phẫu ngày 24/5 vừa qua là một BS trẻ, khoảng 45 tuổi, rất sung sức, và có 20 năm kinh nghiệm về giải phẫu năo. Sau cuộc giải phẫu, tay chân anh Việt cử động b́nh thường, nói chuyện b́nh thường, xem Televi và đọc sách báo được. T́nh h́nh sức khoẻ của anh Việt tiến triễn rất tốt. Tuy nhiên, cần hết sức giữ ǵn để tránh nhiễm trùng. Và điều này quan trọng nhất, sau khi mổ năo, anh Việt vẫn phải uống thuốc trụ sinh hàng ngày. Cứ mỗi 20 phút, y tá đến check các parameter cần thiết, để đề pḥng những bất trắc xảy ra. Bởi vậy, các BS khuyên anh Việt và chị Toyo, không nên để bạn bè tới thăm. Cá nhân tôi, phần lớn liên lạc với anh Việt qua chị Toyo bằng điện thoại. Mong các anh chị hiểu, thông cảm và an tâm. Chúng ta cầu nguyện cho anh Việt sớm b́nh phục để trở về cuộc sống b́nh thường với gia đ́nh, bạn bè và công việc. Anh Việt có nhắn với tôi rằng, rất cám ơn các anh chị đă có quan tâm gửi lời thăm hỏi. Sau khi b́nh phục, anh Việt sẽ viết chi tiết, về kinh nghiệm cuộc điều trị vừa qua để anh chị em chúng ta tham khảo. V́ anh chị em chúng ta lớn tuổi, Stroke có thể xảy ra cho bất cứ ai và bất cứ lúc nào.
  Vài hàng ngắn gọn thông báo cùng các anh chị xa gần để an tâm,
  Thân mến,


  Nguyễn Văn Chuyển