Nhớ Cha 

Những lc thu sang trời nhạt nắng 
Một mnh tản bộ ngắm vầng trăng 
Nghe bước chn ai bn bờ vắng 
C phải cha về đy đ chăng ? 

Nhớ đến cha gi tuổi cao nin 
Dng dấp đơn sơ vẻ mặt hiền 
Tm hồn bnh dị lng ngay thẳng 
Lo ma gia đnh được bnh yn ... 

Chiều nay thơ thẩn nhớ chuyện xưa 
Những buổi cng cha dưới bng dừa 
Dạo bước bn dng Đ giang cũ 
Kỷ niệm một thời thủa ấu thơ ... 

Dạ Lan 
June-01-2006