Trang Huỳnh Trc Lập

 

Anh Huỳnh Trc Lập (Nodai - Tohokudai). 

Thơ văn của anh Huỳnh Trc Lập được đăng tải trn nhiều diễn đn Exryu. 

Anh Lập hiện đang sinh sống v lm việc tại Texas - Hoa Kỳ.

 

Khc Chị

Hương chm kết

Hong tc bn đồi

Xa như dĩ vng

Thng tm em đi .....

Hạ buồn ........

Bi Phương Ca Hồng 

Trng Vời o Xưa

Mai Trời Trở Gi 

Khc ngm Kiều  

Tn Hương Ngy Cũ  

C Hng C Ph  

Nụ Tầm Xun  

Khc Mẹ  

Mẹ Ơi

Hạ Xưa  

Tc ngắn

Ba Mươi năm ngăn cch

Tập hnh hoa sứ Thi