Ṭp ảnh mùa chim sơn ca màu v̀ năm nay

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

(click vào đy xem toàn ḅ ảnh)

https://lh3.googleusercontent.com/-13Q29gNZqV0/VzJ9Ykabx6I/AAAAAAAA2N0/iY0k9nJOXsIBU5cUerZ8OYYmve6gnxfdQCCo/s640/2016MaggeeMarsh_103.JPG

Lá cotton wood non

 

https://lh3.googleusercontent.com/-1FSlbYStHf8/VzKB9ImY91I/AAAAAAAA2Zk/4rxCdNGHhNoBjMlyLHcr9GAp6aNfQ_XmACCo/s640/2016MaggeeMarsh_27.JPG

Nashville warbler

 

https://lh3.googleusercontent.com/-Mt0285rvjps/VzJ9W8NiuHI/AAAAAAAA2N0/hlPmiKP-L8EhJuzrCl9sS6RXxM1yjVFfACCo/s640/2016MaggeeMarsh_105.JPG

Eastern screech-owl

 

bhttps://lh3.googleusercontent.com/-jQSBbADse0A/VzKGyMmsMcI/AAAAAAAA2a4/V2ke0DAg7dUxdb7PeGmTBdTBbzvha4IagCCo/s640/2016MaggeeMarsh_422.JPG

Scarlet tanager

 

https://lh3.googleusercontent.com/-MvJW172ZA-Q/VzJ9Y529EGI/AAAAAAAA2N0/iM3tG8_8fpcVxznxhWrM1jOxbVkEA5pWgCCo/s640/2016MaggeeMarsh_106.JPG

black swamp

 

https://lh3.googleusercontent.com/-JKfHZrBqzy0/VzKB0PNv5mI/AAAAAAAA2b8/PYWC-MohWRcIPn3DR1md-675zVbxOuYxwCCo/s640/2016MaggeeMarsh_265.JPG

Cardinal

 

https://lh3.googleusercontent.com/-ke4OaRbfskQ/VzKCYHCtO2I/AAAAAAAA2cQ/xwrv4prQgtkfveo-LAySG07lwyiwPOBuwCCo/s640/2016MaggeeMarsh_273.JPG

 

https://lh3.googleusercontent.com/-s8GPdMXuR2A/VzKDxv3kQeI/AAAAAAAA2Wc/lSMNlEq2DgQkBpkxotRMQv2D8tNzKYM1wCCo/s640/2016MaggeeMarsh_329.JPG

Blackburnian warbler

 

https://lh3.googleusercontent.com/-IF29l_GfnCs/VzKFDr-7ANI/AAAAAAAA2cc/xKAJTenmoAUyvXUv3iOfoTsNxQvbWzOhQCCo/s640/2016MaggeeMarsh_378.JPG

Magnolia warbler

 

https://lh3.googleusercontent.com/-OXjrqfMwTMo/VzKFzA53G9I/AAAAAAAA2ZY/5VOlrYbpZtQOjxcKO31nYSkvspG0zJjdgCCo/s640/2016MaggeeMarsh_390.JPG

Golden-crowned sparrow - loài thích ca

 

https://lh3.googleusercontent.com/-20hAVRj3s_g/VzKF68nPcqI/AAAAAAAA2Zw/m1RE0M46wcMTxuK5tEuxe7zw3rsSk8VgACCo/s640/2016MaggeeMarsh_402.JPG

Orchard oriole (ŕt hím)

 

https://lh3.googleusercontent.com/-mCaVLdc-79I/VzKGLXSwEpI/AAAAAAAA2Zw/WebOprUTmPE9LjziONG_HF5Vs4lxzCR3QCCo/s640/2016MaggeeMarsh_407.JPG

Red-winged blackbird

 

https://lh3.googleusercontent.com/-HwLHod_TZuQ/VzKHOl8gyZI/AAAAAAAA2bI/hzCLQNTBgFIJGOx1ipI5X6hf9OCQP1kywCCo/s640/2016MaggeeMarsh_47.JPG

Prothonotary warbler

 

https://lh3.googleusercontent.com/-3riJ4VOyBqc/VzKIAVZRRNI/AAAAAAAA2cE/QHP2d6bMkkg8HGjwR_IAzailnJYdWuM-wCCo/s640/2016MaggeeMarsh_71.JPG

Yellow warbler

 

https://lh3.googleusercontent.com/-RgbtAJGhktw/VzKFcuPWM4I/AAAAAAAA2Y4/BPAgTMD0ugsQ7-fCoV93uLKokmeY8O_xQCCo/s1024/2016MaggeeMarsh_386.JPG

 

 

"Khi pht hnh lại thng tin từ trang ny cần phải c sự đồng của tc giả 
v ghi r nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) khng những l một nhiếp ảnh gia trong gia đnh Exryu, anh Ba cn l vận động vin về leo ni, xe đạp v nui bonsai. Anh Ba v anh V Văn Thnh (68, Nodai) đ từng dng xem đạp đi khắp nước Nhật v xuyn lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi ny anh Ba đ c nhiều tc phẩm hnh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang lm việc v sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về