Ṭp ảnh

 "Đng Khứ Xun Lai...Hoa mãn khai...."

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

 (xem photo album - xin b́m chụt vào đy

 

Mùa Đng Ohio năm nay quá kh́c lịt, đ́n g̀n giữa tháng 3 r̀i mà tuýt còn rơi, sng h̀ còn đặc, làm cho dn thích giang h̀ như ti phải ch̀n chn. Tuy nói th́ chớ với cái tủi v̀ chìu ǹy thì mình phải tìm cách śng cho "linh hoạt nhé ḿy chú...".  Ńu khng đi xa được thì ć làm những chuýn đi chơi g̀n g̀n cũng thú, thí dụ như đi xem "le le vịt trời" (1) hay đi "winter hike"(2). Tỉu bang và thành ph́ nơi ti ở có khá nhìu ch̃ t́t cho vịc ǹy. 

Vào đ̀u tháng 4 trời b̃ng dưng  bớt lạnh. R̀i những cơn gió mát từ mìn Nam th̉i v̀ mang theo sự śng. Dòng "dopamine" trong cơ th̉ con người bắt đ̀u được giải đng. Ai cũng cảm th́y sự thay đ̉i...hay sắp được thay đ̉i - nói nm na theo trong nước là "được giải phóng" đ́y mà, sướng quá?!. Trn cành cy đọt lá bắt đ̀u có d́u hịu của sự h̀i sinh. R̀i "đ..ù...ng" ṃt bủi sáng tinh sương lá ló mặt với ṃt màu xanh lục  nhạt  hay màu đỏ h̀ng trong sút vì còn thíu dịp lục t́. Đó là những chíc lá đ̀u Xun!. Từ đy trở đi m̃i ngày m̃i khác, bn ngoài có tíng chim ca hót, hoa dại trong rừng l̀n lượt trải đ̀y ĺi đi, con nai con ǵu ra ăn thường xuyn hơn giữa ban ngày. 

Ti thì xưa nay lúc nào cũng th́. Mùa ǹy là mùa đ̉ gỡ lại cái gì mình mún làm mà làm khng được trong mùa đng. Hm nào kh ráo có nắng đẹp thì chạy xe đạp hoặc xách máy ảnh ra cng vin chụp hình.  

Prothonotary warbler 

Trong ṃt bủi sáng đẹp trời cúi tùn trước trong khi đi "hiking" bn bờ sng Scioto g̀n nhà ti đã may mắn gặp được ḿy con chim "Prothonotary" - đy là loài chim "sơn ca" (warbler) đẹp nh́t trong nhóm chim tránh đng mìn Nam mới trở v̀. Chim "prothonotary" thường làm t̉ trong bọng cy g̀n sng hay h̀. Ngày nay vì nhn ś chim "house wren" (họ Giỏ giẻ) đ̣t tăng, chim wren lại thích trú trong bọng như chim kia nn ś "ḥ" cung ćp khng đủ. Họ thường tranh nhau mãnh lịt có  khi cắn nhau đ́n ch́t.  

chim house wren 

Đ̉ giải quýt v́n tranh ch́p giữa đ̣ng ṿt  "volunteer" xứ ǹy thường ćt thm "nhà" cho họ ở. Đó là những cái ḥp g̃, plastic, thùng nhom tròn dựng trn c̣t "trơn" có chướng ngại hay trong h̀ nước đ̉ tránh bị đ̣ng ṿt ăn chim đ́n khúy nhĩu. Họ là kẻ bít thương chim theo tự nhin. 

Trong nước ta by giờ cũng có ṃt ś người "thương" chim theo chủ nghĩa "mới lạ". Họ bắt chim v̀ nui trong l̀ng. Chim được "bảo ṿ" ṃt cách phản tự nhin, có chim bị ăn thịt. Ti ŕt bùn khi v̀ thăm VN năm r̀i khng nghe được tíng chim hót lúc ra vùng qu. Qu ti khng còn như thời trước giải phóng... 

Người ta ai cũng có cái t́t cái x́u, có khi làm đúng có khi làm sai. Nhưng khi bít là mình đã làm sai r̀i thì phải tìm cách sửa đ̉i chớ. Chim c̀n tự do như con người. Khng có tự do làm sao có sự típ ńi giữa chim của th́ ḥ ǹy đ́n th́ ḥ ḱ típ. Hình như tự do là cái quí nh́t trn đời của xứ ta như ai có nói -  ḅ ḿy chú đã qun h́t sao kìa?....   

-----------------------

Kèm theo đy là ṭp ảnh đ̀u Xun năn nay.  

(1)  xin xem bài vít "Ma le le bồng bồng năm nay" và "ṭp ảnh" (xin b́m chụt vào link)

(2)  xin xem bài vít "Chuyến Đng-dzu lần thứ 4" và "ṭp ảnh" xin b́m chụt vào link)

 (3)  Ṭp ảnh "Đng Khứ Xun Lai...Hoa mãn khai...." xin b́m chụt vào link)

 

 

 

 

 

"Khi pht hnh lại thng tin từ trang ny cần phải c sự đồng của tc giả 
v ghi r nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) khng những l một nhiếp ảnh gia trong gia đnh Exryu, anh Ba cn l vận động vin về leo ni, xe đạp v nui bonsai. Anh Ba v anh V Văn Thnh (68, Nodai) đ từng dng xem đạp đi khắp nước Nhật v xuyn lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi ny anh Ba đ c nhiều tc phẩm hnh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang lm việc v sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về