Tập ảnh "The Good Old Days"

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

 

Đây là tập ảnh thấy sao chụp "dzậy" xin đừng hỏi tại sao. Click vào đây để xem photo slide shows nghe. Không có virus đâu mà sợ ...

Cám ơn

Pọt-xừ-muốt-xừ (Portmouth- ohio) có căn nhà nhỏ...

Gió đầu Xuân len lẽn luồng qua song cửa sổ

Nắng nhạt xế chiều gợi lại bóng người xưa

Măn-xừ-phiêu (Mansfield) có nhà ông phú hộ

Giàu mấy đời không rơ nhưng có cái măn-sông (mansion) to

Xưa kia khách khứa chắc đến thăm thường

Pḥng ăn tươm tất lịch sự nào có thua vua

"Ua" đây nhà quê mới đến xứ lạ

Gặp người Am-mí-sừ câu chào chẳng biết

Gật đầu khom xuống như hồi ở xứ dừa

Đi chơi gị cẳng rồi cũng mỏi

T́m chỗ ngồi dè đâu có người chiếm trước

Ông nầy ổng hỏi "ua" từ đâu tới

"du"(you) là ai mà sao dám đến ngồi với "moa" (Mark Twain)....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về