Tập ảnh "Vào hạ"

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

Đây là tập ảnh chụp từ đầu tháng 6 đến gần giữa tháng 7 Ohio năm nay. Ảnh trong album nầy có vài chú thích nếu cần thiết. Mời xem thêm photo slide show xin click vào "photo album" nơi đây cho rơ hơn.

Thành thật cám ơn.

HVB

 

xem bài viết về chim nầy click vào "Indigo bunting" 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem thêm bài viết về "hoa dại mùa Hè"

 

hoa "Thristle" sau khi tàn sẽ có hạt cho các loài chim ăn

 

Chicory (Cichorium intybus)

 

Hoa "mokuge" dại

 

 

chim Gold finch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về