Bushido - The soul of Japan

 Nitobe Inazo

 V SĨ ĐO

LINH HN CA NHT BN

 L Ngọc Thảo dịch (*)

 

Mục Lục

 

< Khi đăng lại nội dung quyển sch ny qua bo ch, in ấn hoặc cc trang Web khc cần phải c sự đồng của dịch giả v ERCT.>

 

Lời tựa
Trần Văn Thọ, Gio Sư Đại Học Waseda

Lời người dịch

LỜI TỰA (cho bản in lần đầu năm 1899)
LỜI TỰA (cho bản in lần thứ 10 năm 1905)
LỜI GIỚI THIỆU (bản tiếng Anh - William Elliot Griffis năm 1905)

 

CHƯƠNG I : V SĨ ĐẠO, MỘT HỆ THỐNG ĐẠO ĐỨC

CHƯƠNG II : NGUỒN GỐC CỦA V SĨ ĐẠO

CHƯƠNG III : NGHĨA hay CHNH NGHĨA

CHƯƠNG IV : DŨNG KH, TINH THẦN GAN DẠ V NHẪN NẠI

CHƯƠNG V : NHN, TẤM LNG TRẮC ẨN

CHƯƠNG VI : LỄ NGHĨA

CHƯƠNG VII : CHN THẬT v THNH THẬT

CHƯƠNG VIII : DANH DỰ

CHƯƠNG IX : TRUNG NGHĨA

CHƯƠNG X : HUẤN LUYỆN v GIO DỤC V SĨ

CHƯƠNG XI : KHẮC KỈ (Tự kiềm chế)

CHƯƠNG XII : CHẾ ĐỘ TỰ ST v CHẾ ĐỘ PHỤC TH

CHƯƠNG XIII : THANH KIẾM - LINH HỒN CỦA V SĨ

CHƯƠNG XIV : GIO DỤC v ĐỊA VỊ CỦA PHỤ NỮ

CHƯƠNG XV : SỰ CẢM HA CỦA V SĨ ĐẠO

CHƯƠNG XVI : TINH THẦN V SĨ ĐẠO VẪN CN SỐNG MI ?

CHƯƠNG XVII : TƯƠNG LAI CỦA V SĨ ĐẠO

 

 


* L Ngọc Thảo :

Sinh qun: Quơn Long, quận Chợ Gạo, tỉnh Định Tường (tỉnh Tiền Giang nay). Tiểu học Chợ Gạo, Trung học Nguyễn đnh Chiểu (Mỹ tho) (1959-1966). Sang Nhật năm 1967, Đại học Tohoku, Cao học Cng nghệ Thng tn. Hiện l Kỹ sư thiết kế hảng Sony EMCS Nhật bản. Sở thch: Săn lng (&Tm hiểu) Rau dại (Sansai) v Nấm (Kinoko) Nhật bản. Nghiệp dư: Dịch thuật dữ liệu văn ha v văn học Nhật bản sang tiếng Việt. E-mail: lnthao@erct.com