Bushido - The soul of Japan

 Nitobe Inazo

 VƠ SĨ ĐO

LINH HN CA NHT BN

 Lê Ngọc Thảo dịch (*)

 

LỜI TỰA

(cho bản in lần thứ 10 năm 1905)

 

LI TA

  T khi phát hành bn in đu tiên sáu năm trước đây, cun sách nh này đă có mt lch s bt ng, kết qu có được tht phong phú vượt qua mong mun ca tôi.

  Bn in Nht Bn đă tái bn được chín ln. Bn in ln này được phát hành đng thi ti Nu Ước và Luân Đôn dành cho nhng đc gi Anh ng khp nơi trên thế gii. Cho đến nay, quyn sách này đă được Ô. Dev Khandia dch ra tiếng Mahratti, được Cô Kaufman Hamburg dch ra tiếng Đc, được ông Hora Chicago dch ra tiếng Bohemia, được “Hip hi khoa hc và sinh mng” Lemberg dch ra tiếng Poland. Bn dch tiếng Na Uy và tiếng Pháp đang chun b phát hành, và bn dch ra tiếng Hoa đang nm trong kế hoch. Quc dân Hungary và Nga cũng có được vài chương ca “Vơ sĩ đo” bng tiếng m đ ca ḿnh. Bn b́nh lun tường tn ta như mt quyn sách chú gii đă được phát hành bng tiếng Nht. Và nhng chú gii dành cho sinh viên hc Anh ng nghiên cu, đă được bn tôi, Ô. Sakurai biên son. Tôi cũng mang ơn ông bn này nhiu đim khác.

  Tôi hết sc vui mng khi biết rng cun sách nh này ca ḿnh đă t́m được s đng t́nh ca nhiu đc gi khp nơi trên thế gii, chng t vn đ mà cun sách này đ cp, được mi người trên thế gii quan tâm. Điu khiến tôi hết sc vinh hnh là có tin (đến vi tôi t mt ngun tin đáng tin cy) rng Tng thng Roosevelt đă t ḿnh đc quyn sách này và đă cho phân phát bn in đến bn bè ca ông.

 Trong ln tái bn này, tôi đă hn chế vic điu chnh, ch ch yếu thêm vào nhng t d c th. Tôi ly làm tiếc v́ đă không th thêm mt chương nói v “hiếu nghĩa”, đây là đc tính cùng vi “trung nghĩa” to thành hai bánh xe ca c xe đo đc Nht Bn. Khó khăn mà tôi gp phi trong vic viết mt chương v “hiếu nghĩa” không phi v́ tôi không biết thái đ ca quc dân chúng tôi mà v́ tôi không biết t́nh cm ca người tây phương ra sao đi vi đc tính này, nên tôi đă không đưa ra được nhng so sánh có th làm ḿnh va ḷng. Tôi hi vng mt ngày nào đó tôi có cơ hi nói đến đ tài này. Tt c nhng vn đ được đ cp trong quyn sách này, dĩ nhiên, c̣n có nhiu ch có th được áp dng và lun bàn nhiu hơn na; nhưng tôi cm thy có tr ngi trong vic làm cho quyn sách này dày hơn.

  Li ta này s không hoàn ho và không công b́nh nếu tôi quên cm ơn kh công duyt đc bn tho, cùng nhng đ ngh hu ích và hơn c, đó là s khuyến khích không ngng ca nhà tôi.

                       

Nitobe Inazo

Koishikawa, Tokyo, ngày 10, tháng giêng ,1905

 

Trở về Mục Lục

 

 


* Lê Ngọc Thảo :

Sinh quán: Quơn long, quận Chợ gạo, tỉnh Định Tường (tỉnh Tiền Giang nay). Tiểu học Chợ gạo, Trung học Nguyễn đ́nh Chiểu (Mỹ tho) (1959-1966). Sang Nhật năm 1967, Đại học Tohoku, Cao học Công nghệ Thông tín. Hiện là Kỹ sư thiết kế hảng Sony EMCS Nhật bản. Sở thích: Săn lùng (&T́m hiểu) Rau dại (Sansai) và Nấm (Kinoko) Nhật bản. Nghiệp dư: Dịch thuật dữ liệu văn hóa và văn học Nhật bản sang tiếng Việt. E-mail: lnthao@erct.com 

.............

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của dịch giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

.....