Bài viết với 1000 chữ T : Thi Tài Thơ

Thi Tài thủa thiếu thời trú tại tỉnh Thừa Thiên, thầy Thi Tài tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên tên Trịnh Thừa, thầy Trịnh Thừa thuộc thời thượng thừa tiền thích thê thiếp, thầy thu thập tới tứ thiếp. Tên tục tứ thiếp Thị T́nh, Thị Tài, Thị Thi, Thị Tửu. Thi Tài tên thật Trịnh Thiên thừa tiền thiếu t́nh thương. Thời tuổi trẻ Thi Tài thích tiêu tiền, thích thơ, thích thịt thỏ trắng, thịt thử trắng, thịt tượng, thích tửu, thích táo tầu táo tây. Thi tài tuổi Tí thành thử tinh trí. Thi Tài tập tễnh thở thơ, thơ Thi Tài thủa thiếu thời tập tành thật thiếu tài t́nh, thơ thường tưng tửng. Thơ Thi Tài toàn tập thế tục, tánh Thi Tài thích tục tằn, tạo thành tập “tục thơ”, thi thơ thật tục. Thi Tài thả thơ tán tỉnh Thị Toét thành tập thơ “t́nh thơ”, Thi Tài th́ thào “Toét thương thương”, Thị Toét thương Thi Tài thiệt thà, Thi Tài thấy Thị Toét thương Thi Tài thiệt Thi Tài tán tận tàn tệ tẩu thoát, Thi Tài tính thử Thị Toét thôi. Thiệt t́nh! Thị Toét tương tư Thi Tài, tà tà tận tụy tần tảo theo Thi Tài tứ tỉnh, từ tỉnh Thừa Thiên tới tỉnh Tân Thới. Thị Toét tŕ triết Thi Tài tối tăm. Tới tỉnh Tân Thới Thi Tài tu tâm, thơ Thi Tài thành tài t́nh, từ tập thơ “t́nh thương” Thi Tài trở thành thi thơ, tiếng thơ thở tài t́nh, Thi Tài tự thưởng thức. Thơ Thi Tài tích tụ t́nh tiết “tiền t́nh”. Thơ Thi Tài thường thể thơ tứ tuyệt, thật t́nh Thi Tài thích thể thơ tứ tuyệt, thỉnh thoảng Thi Tài thêm thất tuyệt tám tuyệt thật tài, thành thơ tứ-thất-tám tuyệt (Tía tui thiệt t́nh). Thi Tài t́ t́ tu tửu trong thi trai, thơ trở thành tửu thơ, tửu trong thơ, trăng trong thơ, thơ thở thành tửu. Tập “tửu thơ” thất tán từ tuần Thi Tài tập thiền. Trong thời tập thiền Thi Tài thành tựu tập “Thiền Thơ”, tập thiền thơ tỏa thiền từ tâm, Thi Tài tọa thiền thiếu tập trung tư tưởng, thiếu thận trọng, tơ tưởng tứ tung thành tật, Thi Tài than thầm tại tạ thôi. Thi Tài thật thích tuyển tập thơ “tục thơ, t́nh thơ, t́nh thương, tửu thơ, thiền thơ”, thơ từ tâm Thi Tài thoát tụ thật tài t́nh.

Thi Tài tŕnh tập thơ t́nh tới thầy tỉnh trưởng, thầy tức tối Thi Tài trốn thi tú tài, thét! thầy tống Thi Tài tới tỉnh thành Tokyo. Tháng tám trung thu thời tiết thật thơ thới. Thi Tài tà tà thả thơ tán tỉnh Tomoko Toyota, Tomoko từ Tohoku tới trông thật tươi tốt, tốt tướng. Thi Tài thích tém thịt tái, thủng thẳng tu tửu thật tới tại thi trai Tokyo. Thi Tài thích Tomoko, tương tư Thi Tài tiếp tục tới thăm Tomoko, Thi Tài thay t́nh thân thiết thành t́nh thương. Tomoko thấy Thi Tài tỏ t́nh than thân trách thế, Tomoko thầm than trời tính tẩu thoát từ từ, từ thời Tomoko thoát, Thi Tài tương tư thảm thiết thành tựu tập thơ “Thất T́nh” trên trăm trang, Thi Tài than t́nh trường thế thái trớ trêu, tại trời tôi thất t́nh. T́nh thật trớ trêu, tối tăm thật, tê tái thật, tả tơi thật. Thôi thế th́ thôi, từ tạ Tomoko. Thật t́nh thiếu Tomoko Toyota Thi Tài toan tự tử.

Thi Tài tương tư tính tới tám tháng trời, trông thật thảm thương, tàn tạ, tội t́nh. Từ từ tim Thi Tài thanh thản thoát tối tăm , Thi Tài tươi tỉnh trẻ trung. Thi Tài từ tỉnh Tokyo trở tới tỉnh Thừa Thiên. Trăng tháng tư Thi Tài tấp tểnh t́m t́nh, theo t́m tên Trần Thị Tằng Tôn Tử Tố Tâm. Tố Tâm tên tục “Tâm tài tử” thích thơ Thi Tài thật t́nh tứ. Thi Tài thành tựu tập thơ “Tố Tâm t́nh thương“, Thi Tài tặng Tố Tâm tập thơ tỏ t́nh, Tố Tâm thổn thức thút thít, trời! trái tim Thi Tài thật tốt, thần tượng Tố Tâm từ thủa thiếu thời. Tố Tâm thường thưởng thức tập thơ Thi Tài tạo tác. Thi Tài tiếng thơ thật tài t́nh t́nh tứ, tả tha thiết tấm t́nh thương Tố Tâm, thở thành thơ tuyệt tác. Tố Tâm thích thơ t́nh Thi Tài, từ thích thơ Tố Tâm thành thích Thi Tài thật t́nh, Tố Tâm thỏ thẻ tai Thi Tài thương thương. Thi Tài - Tố Tâm. T́nh thật thiết tha. Thi tài - Tố Tâm thề thốt trước tổ tiên, thật t́nh thương, t́nh thiên thu.

“Tố Tâm thương thương,
Từ thủa tạo thiên, Thi Tài thương thầm Tố Tâm. T́nh thật thương, thương thật t́nh. Tiên tổ thằng thề thốt. T́nh Tiền, Thi Tài theo t́nh, tiền tí ti trong túi th́ tốt, thừa th́ tốt thôi. Tiền tạo thành thơ? Thi Tài tưởng t́nh tạo thành thơ, t́nh tức thơ, thơ tức t́nh.”

“Thi Tài thương thương,
Tố Tâm to tướng, thử tưởng tượng tám trượng. Thi Tài th́ tí tẻo teo, thấp tứ trượng. Thi Tài thương thật Tố Tâm? thật t́nh Tố Tâm thương Th́ Tài, trời tỏ trái tim Tố Tâm.“

“Tố Tâm thương thương,
Tội t́nh Tố Tâm to tướng, thế th́ tốt thôi. Tướng “Tượng Tinh” theo thầy tướng, th́ thật thọ trên trăm tuổi. Thật t́nh Thi Tài thích tướng to, tơ tưởng từ thủa thiếu thời. Tướng Thi Tài tuy tí tẹo, tuy thiếu thước tấc thấp tè tè, tuy thế thật thương Tố Tâm tận trong trái tim.”

Thi Tài tọ tẹ Tố Tâm tạo thành tứ tử. Trịnh Trần Thu Thành, Trịnh Trần Thu Thật, Trịnh Trần Thu Thương, Trịnh Trần Thu Tâm.

Tố Tâm thôi thúc Thi Tài tiếp tục thả thơ, tạo tác thơ. Thấy Th́ Tài thèm thịt, tửu, trà Tố Tâm trổ tài tể tướng. Thi Tài tập trung tư tưởng, thu tập tin tức, thơ thẩn trời trăng, tập trung t́nh tiết, tạo tác tập thơ toàn tập trên tám trăm trang từ thủa thiếu thời tới thời tứ tuần. Toàn thể thi tập trở thành trác tuyệt. Thi Tài trổ tài thơ theo Thanh Tâm Tuyền. Tía tui! thật t́nh! Thơ tuyệt tác, tứ-thất–tám tuyệt.

Thi Tài Trịnh Thiên Tự Truyện.


Lê Hiền, tháng ba 2004

[ Trở về