Tm khc đắng

Gửi trọn nghĩa tnh vo đa thơ
Dệt bao tm khc đắng trng chờ
Thơ ướt, thơ buồn, thơ t hỏa
Cn hăm hở viết, cn như chưa

Những dng thắm thiết bổng như diều
Hoa l đong đưa khc sớm chiều
Chữ quấn trong tnh chưa thỏa nhớ
Lng chng, thiếp, ngi thương yu

Thơ viết trong mơ bỗng ngậm ngi
Bao xa cch biệt c g vui
n tnh treo mi trn cnh gi
Trăm nhớ, ngn thương, vẫn một người.

mỹnga