Qu Ngho

 

Qu Ngho

Sau mấy mươi năm chiến tranh
Qu hương vận nước vẫn mong manh
Sao đu đy cn nhiều tiếng khc
Bầy em thất học tội tnh

Dng sng thơ mộng ngy xưa
Bầy vịt nhn nhau ngơ ngc
Qu ngho di nắng dầm mưa
Kỷ niệm bẽ bng rơm rc

Những anh lnh đội mồ ht
Tnh tang thin hạ khc cười
Khoai sắn tri vo đời khc
Qu hương, vận nước của ti!

Mỹ nga
Texas 2014