Nhung Nhớ Gọi Tn Anh

Thơ MN


 

< Mời click nghe "Nhung Nhớ Gọi Tn Anh " qua giọng ngm của Hằng >

 

 

Nhung Nhớ Gọi Tn Anh

Trăng lung lay, trăng lung lay
Trn mặt hồ gi đẩy, trăng say
Trăng lung lay, trăng lung lay
Rung động tnh như vạt sương bay

Ai khiến hồn mnh thổn thức đm nay!
Bạn tri m xi ta cạn chn thề
Trăng lung lay, tay trong tay
Ta muốn, v chưa, ngại ai qun lối về

Trong hoang vắng vọng tm hư ảnh
Hai nửa đời thiếu nhau, thm lạnh
Tnh xa tnh nn cũng trăng đau
Người xa người trăng cũng phai mu

Sẽ ta như bo nước lnh đnh
Cng mảnh trăng tri cuối bi, đầu ghềnh
Trăng a vng, tnh như vết phỏng
Thổn thức say, nhung nhớ gọi tn anh.

MN