Tỉnh Say

Say m tỉnh, tỉnh m say
Xun về sao lại lắt lay cung buồn
Trăng cười khoe dạng ho hon
Giao thừa vắng lạnh, c đơn, nhớ nh

Đầu xun mưa tuyết phi pha
Nhớ nhung người ở phương xa, lệ tro
Canh di dỗ giấc chim bao
Đợi ai, ai đợi? Hư hao nối vng

Phượng cầu cất tiếng thủy chung
Rt vo chn tỉnh, nhưng lng ngi say.

MN