[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Bi thơ b rị

Anh hứa lm thơ mấy bữa ry
Nhưng ging tư tưởng giống my bay
Lơ lửng trn trời khng chịu xuống
Cho anh nu lại kết thnh thơ

Thất tnh th đ bao năm trước
H hẹn phần tư thế kỷ rồi
Vợ bảo thơ tnh đừng viết nữa
Tn tỉnh ai sao cứ miệt mi

Anh tng tng tung biết viết g
Đnh xoay đi dịch khc đường thi
Bạn b đi kiếm mnh khng thấy
Con bảo: Ba con "mắc dịch" hoi

Anh hứa lm thơ mấy bữa ry
Nhưng lm khng được, cứ lay hoay
Cho anh hẹn đến ngy mai nh
Khi bng hnh xưa ln trở về


Nguyễn Anh Đo