Không đề

 

Cứ tưởng tượng linh hồn có thật

Chiều nay về lại bến sông quen

Cũng giản dị như nước về trên cát

Và t́nh yêu quay lại chốn vô thường

 

St Raphael

Hè 2004