Ngậm ngải tm trầm
 
 
Con thuyền ơi, xin một lần nhớ bến,
Đời mặn nồng như cuộc i n xưa,
Hương vị cũ đ chm trong thn thể,
Ma xun ơi, kn chọn đến bao giờ ?

Con bi c lại bay về cy mt
Đứng im lm nghe ngng mỏ vng xưa,
Mặt đa lặng rơi tầu cau cũ kỹ,
Đm trn g gi động cỏ may kh.

Chiều vốn buồn ai để mặt trời đi,
Nắng ngả di rồi nắng cũng ra đi;
Theo lối nhỏ lối mn hai vệ cỏ
Xm xẩm ti về dẫy ni xanh r.

Mộng đm no thơm mi hoa dủ dẻ
Lm v tnh thương khi mi tranh xưa,
Đi ni Điệu ti trt thnh d th
Đnh đm đm gầm tht giữa rừng gi.

Bờ trẩy đ chm bao giờ phủ kn,
Xe lửa xa rồi những bụi trm trm,
Vng v đỏ nhưng rồi tnh yu tm,
Nhớ hoi, nhớ hoi đường đi vo rừng trầm.

Butte aux cailles, 1974.