Thế hệ thứ hai
 Nguyễn Hồi Thủ
Chu vừa ba tuổi
Ci mồm be b
Ci m bầu bầu
Ci tc bp-b
Mỗi lần gặp chu
Ti khng ngăn được
Bn tay xoa đầu
Ti khng cầm được
Ci hn ln m
Bồ qun đỏ au.
Chu đang học ni
Pha cả tiếng ty
Pha cả tiếng ta
Ti thường hỏi chu
Chu l người g ?
Qu chu ở đu ?
Chu dơ răng thỏ
Lng tng hồi lu
Rồi chu lắc đầu
Trng thương thương qu
Đng l Việt Nam !
Chu mới ln ba
Giống như thống nhất
Giống như ha bnh
Gởi đến nh trẻ
Ai cũng bảo xinh.
Giờ chu ln su
Đ biết gip mẹ
Bưng khay bưng thau
Lại biết đọc sch
Tiếng ty lầu lầu
Tc cn bp-bế
M vẫn bầu bầu
Ti vẫn hỏi chu
Chu l người g ?
Qu chu ở đu ?
Chu thường nhanh nhẩu
Đp bằng tiếng ty
Chu người Việt Nam
Qu ở Nha Trang
Nhn mi chu ni
Nhn miệng chu cười
Ti c cảm tưởng
Chu muốn bảo ti :
Chu thương ch qu
Ni cho ch vui
Chứ chu biết rồi !
Chu ln bẩy tuổi
Một thế hệ mới
Sinh ở nước ngoi
Xa rồi ngho đi
Xa rồi chiến tranh
Đi ra ngoi đường
Ai cũng bảo xinh.
 
Orlans, đầu h 1982.