Trong chiều

  

Bao giờ  anh về lại tm em ?
bn thềm gạch cũ
thềm gạch cũ cn g 
vi chiếc l ma thu đi
trong nắng qui ?  

bao giờ  anh về lại tm em 
trong ma nước lũ ?
rong ruổi mưa đi
theo bng người cuối phố
trăng lạnh vừa ln bn cửa sổ  

xo xạc, r ro, th tho
se sẽ gọi từng tn
một người hai người ba người
v cả những người khng cn nhớ được tn
nhưng cn nhớ mi hương một thời thn thuộc
gọi tn nh nhẹ như ve vuốt cầm tay
như hn trn ln mi
như m trong vng tay ấm
như rc vo nhau trong giường khuya lạnh
như mắt nhn theo trong bng đm mờ nhạt  

rồi sương chiều khng hiểu tự bao giờ sa xuống tc
phất phơ theo ln gi
một mnh đứng lại ven đường
nhn xe về trong đm  

Tiền mn, 1998.