Vài ḍng về lễ hội

Ngô Khôn Trí (Exryu Canada)

Tại Việt Nam ḿnh, sau Tết Nguyên Đán, người dân  tổ chức nhiều lễ hội mang ư nghĩa lịch sử , tâm linh, vừa có tính chất hội hè vui nhộn, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian.

Ví dụ như :

-Lễ hội chùa Hương, g̣ Đống Đa, đền Gióng, Cổ Loa ở  Hà Nội , Hội Lim ở Bắc Ninh, Lễ hội Yên Tử ở Quảng Ninh, Hội Xoan ở Phú Thọ, Hội cầu ngư ở Huế, Đền Bà Đen ở Tây Ninh,...

Nhiều địa phương tổ chức những lễ hội đặc sắc như :

-Lễ Hạ Nêu ở Huế, là lễ khai ấn, biểu trưng về sự khởi đầu một năm làm việc mới.

-Lễ Điệu múa cổ của dân làng Triều Khúc,Thanh Tŕ, Hà Nội.

-Đền Sái rước Chúa giả ở Hà Nội .

-Lễ Minh Thề ở làng Hòa Liễu (Hải Phòng) có từ thời nhà Mạc với lời “thề không tham nhũng, chí công vô tư...”. -

-Lễ Đốt Ông Tiêu cầu b́nh an, mưa thuận gió ḥa ở Châu Thành, Long An.

-Lễ Hóa trang thành yêu quái ở Long An.

- Lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ,đồng bào phía Tây Bắc....

Thế nhưng,  có những lễ hội  reo rắc tính hiếu sát hay kích động bạo lực như “lễ hội chém lợn” ở làng Ném Thượng, Bắc Ninh. Người dân dùng tiền phết vào máu "ông ỉn" để cầu may v́ họ tin rằng máu đỏ là “biểu trưng cho sự sống, sinh khí”  hay  lễ cướp phết Hiền Quan ở Phú Thọ, lễ hội 'Đúc Bụt'ở làng Phù Liễn, tỉnh Vĩnh Phúc  (tranh giành manh chiếu mong sinh con trai), v.v…

 

Ở Nhật , người ta cũng có những lễ hội tranh giành "Bảo vật" như Lễ hội khỏa thân Nhật Bản (裸祭り : HADAKA MATSURI) nhưng người ta không dùng gậy hay hung khí đánh người khác để cướp "Bảo vật" . Người tham gia phải cởi bỏ hết quần áo. Họ chỉ mặc duy nhất một chiếc khố trắng được gọi là fundoshi và mang một đôi tất trắng có tên là tabi. Bán khỏa thân là một biểu tượng lành mạnh và thiêng liêng. Họ sẽ tranh nhau cặp bùa que may mắn mang tên Shingi. Trẻ em ở Nhật cũng được giáo dục tốt khi tham dự những lễ hội như vậy.

Điểm khác nhau là họ có giáo dục và có tổ chức tốt?

https://www.youtube.com/watch?v=ycECManlR6c

Cái ǵ mỹ tục nên giữ lại và phát huy, ngược lại cái ǵ là hủ tục phải bỏ đi hoặc thay đổi để phù hợp với xă hội văn minh nhân loại?

Montreal, ngày 4/3/2018

Ngô Khôn Trí

 

© "Khi phát hành lại bài này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"
Ư kiến, cảm tưởng xin gởi về nktri@yahoo.com