Một vài so sánh về dân số Nhật Bản và Việt Nam

Ngô Khôn Trí (Exryu Canada)

Dân số của Nhật Bản hiện nay là khoảng 126,2 triệu, của Việt Nam ḿnh là 94,4 triệu (bằng 75% của nước Nhật). Trong số những nước có dân số đông nhất thế giới, Nhật đứng hàng thứ 10 c̣n Việt Nam đứng hàng thứ 14. Dân số toàn thế giới là 7.300 triệu người.

Mỗi năm dân số của Nhật giảm 0,28%, vào năm 2010 dân số của Nhật là 127,3 triệu, nhưng đến năm 2015 chỉ c̣n 126,5 triệu, giảm gần 1 triệu người trong 5 năm qua. Trong khi đó, ở Việt Nam ḿnh th́ vào năm 2010 là 88,3 triệu, năm 2015 là 93,4. Mỗi năm tăng 1 triệu người, trung b́nh tăng 1,1% hàng năm.

Nhật Bản

Việt Nam

Nếu vẫn tiếp tục theo như khuynh hướng này th́ khoảng 24 năm nữa dân số 2 nước sẽ bằng nhau (tính nhẩm từ công thức đơn giản: 126,5+ (-0.28%) x126,5N = 93,4 +(1,1%)x 93,4N (N: là số năm). Lúc đó dân số của 2 nước sẽ là 118 triệu dân.

Điều khác nhau lớn nhất giữa 2 nước là cơ cấu dân số:

Độ tuổi Nhật Bản Việt nam

- Từ 0-14 : 14 % 24 %

- Từ 15 – 64 : 66 % 69 %

- Từ 65 trở lên: 20 % 7 %

Dựa theo cơ cấu trên, ta thấy ở Nhật, cả nam lẫn nữ, số người sắp về hưu (từ 60-64 tuổi) rất đông nhưng số người trẻ (từ 10-14 tuổi) sẽ vào làm việc trong xă hội ít hơn. Như vậy, nước Nhật sẽ thiếu lao động trong tương lai. Ngoài ra, Nhật là một trong những quốc gia mà người dân có tuổi thọ cao nhất thế giới, trung b́nh là 81,25 tuổi, Việt Nam ḿnh là 73,2 tuổi.

Trong khi đó, ở Việt Nam ḿnh th́ quá thừa lao động trẻ. Số người từ 20 đến 29 tuổi đông nhất. Số người già trên 65 tuổi chiếm 1 tỷ lệ thấp, dưới 7%, ở Nhật là trên 20%.

90% dân số Nhật sống ở thành thị trong khi ở Việt Nam là 35%. Hà Nội có 7,4 triệu dân, Hồ Chí Minh có 8,2 triệu, Hải Pḥng : 1,5 triệu, Đà Nẵng : 1,3 triệu, Cần Thơ : 1,4 triệu .

Tôi đem vấn đề này trao đổi với 2 đứa con th́ đứa con trai (27 tuổi) trả lời rằng : “Chính v́ thế nước Đức và một số nước khác muốn nhận nhiều di dân để điều chỉnh cơ cấu dân số của họ”. Con gái (25 tuổi) trả lời là : ”Số người béo ph́ ở Mỹ tăng rất nhanh, trong 3 người có 1 người.Thấy muốn chóng mặt luôn”.

Vài ḍng chia sẻ.

Montreal, ngày 28/2/2016

Ngô Khôn Trí

 

© "Khi phát hành lại bài này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"
Ư kiến, cảm tưởng xin gởi về nktri@yahoo.com