BI THƠ TẶNG THUNG

                                                                     Nguyễn Quốc Vọng

Ta tiển nhau Saigon thng tư
Ma mưa sang buổi sng sương m
Ta ra đi m lng vẫn hẹn
Qu hương ny rồi lại gặp nhau

Trời ng Kinh tối đ đầy my
Ta lơ ngơ trong thnh phố ny
Nhớ thương mi trong căn hẻm nhỏ
Nghe đm về trăn trỡ tiếng sng xa

Thuở ấu thơ cng qua một dng sng
Ta chia nhau những giấc mơ hồng
Qu hương mnh trong cơn lửa lọan
V ngựa no thi thc buổi hừng đng

Ma thu năm đ mi cũng đi
Stuggart xa xa m ả thnh bnh
Khi khng mất khc Nam Ai củ
Chợt thấy bn han g : u qu hương ?

Thng ngy rong ruổi kiếp nỗi tri
Nhớ hai tiếng ht tuổi thi ni
Mẹ gi đứng ngng bn hng dậu
Lưng đời chĩu nặng dng đơn ci

Thng tm Sydney ta gặp nhau
Tc xanh mới đ đ sang mu
ất nước vẫn cn xa vạn dặm
Nn lng vẫn thẹn : Hẹn qu hương

 

Sydney thng 8. 1996
Nguyễn Quốc Vọng