oản khc hai

Lớp học ti a từng buổi
Lời Thầy c dạy dỗ, tiếng bạn hữu n đa
Bn ghế lim dim với khun mặt trẻ thơ
D mang trn mnh cả trăm năm k ức
Ai đ ngồi đy thời qu ti thao thức ?
Ai sẽ ngồi đy lc đất nước phục sinh ?
Vin gạch sn trường chừ đ gi hung
Vẫn hiu hiu lt đường cho bước chn son trẻ
Lớp học ti tuy b
Vẫn mơ một ngy lớn dậy lm Ph ổng Thin Vương
Mười tm tuổi ti rời Quốc Học thn thương
i xa lm con chim viễn xứ .

Nguyễn Quốc Vọng