TRĂM NĂM QUỐC HỌC

Nguyễn Quốc Vọng

 

ỏan khc một
Ti được sinh ra
Trn một qu hương c ngn khc ht
Nắng hạ về mnh mang thơm ngt
Nụ sen hồng nở buổi sớm mai
Ging Hương Giang thỏang giọng Nam Ai
Ti lớn ln theo điệu trầm Thin Mụ
Ti đ c những ngy đi học
o trắng quần xanh lọc cọc đi về
My trắng bay trn nẻo đường qu
Nghe mưa rơi m lng xao xuyến
Thừa Phủ đ đưa hồn ai quyến luyến
Văng vẳng cu h Bến Ngự cn khng
Thuyền ai thấp thang bn sng.....
Sn trường ti ma h phượng nở
Tiễn đưa người phượng nở phượng đi
i những giọt nước mắt ma thi
Sao giọt đắng như qu ti tha thiết
Như ging Hương chảy một đường mi miết
Từ Long Hồ tri xuống Thuận An
Ging nước c lc băng ngang
Qua Tin Nộn , Bao Vinh
Mang ph sa vổ về ti lớn

 

Nguyễn Quốc Vọng