Trang Tư Texas

Tư Texas là biệt hiệu của anh Nguyễn Tấn Đủ (71, Gunmadai). Bài viết của anh được đăng nhiều trên các diễn đàn Exryu. Anh Đủ hiện đang sinh sống và làm việc tại Texas.

 

Bên ḍng sông Vệ

Chiếc áo vá 

Viet Nam Trip Report - Một chuyến Xuôi Nam

Tokyo Trip Report          

Montreal Trip Report

Nhiều bài khác sẽ được gởi đến nay mai. Mời các anh chi. nhớ đón xem. (ERCT)