Sài G̣n 27 Tết

 

Kỳ Nam

 

Thân gởi các bạn Exryu vài h́nh ảnh chụp ngày 27 Tết trên đường hoa Nguyễn Huệ khi công nhân đang hoàn tất những công việc cuối cùng cho kịp khai mạc vào tối mai 28 Tết. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ hoạt động từ 28 Tết đến 10 giờ đến ngày mồng 4 Tết. (KN).

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

    

 

 

< Xem thêm tập h́nh Sài G̣n sáng sớm 27 tháng Chạp >