Cảm ơn nhạc sĩ  L Mạnh Try (http://www.lemanhtruy.com/) đ tm gip nhạc phổ.

 

Chia Tay Hm Nay

Nhạc & Lời Nhật : Kaneko Shoichi
Lời Việt :
 
Phạm Vũ Thịnh

 

(1) Cho d ta xa cch
mi mi thn thương khng phai nho
tnh bạn b thn yu của chng ta
Chung một lng mơ ước
tương lai huy hong
Cuộc đời thắm tươi cho mun người
 

(2) Như loi chim tung cnh
thoả thch bay mun phương trời
ời tự do thnh thang, cuộc sống vui
Hm nay đnh chia cắt,
cch xa nhau rồi
Hẹn ngy sng tươi cng sum vầy. 

(3) Tin vo tnh thn i
đ khắc ghi trong tm hồn
tnh bạn b tin yu cn mi thi
Hm nay đnh chia cắt,
sayo-nara
Hẹn ngy sng tươi cng sum vầy.
Hẹn ngy sng tươi cng sum vầy.


 

Dịch nghĩa :

Chia Tay Hm Nay
Nhạc & Lời Nhật :
 
Kaneko Shoichi 

(1) Mi mi
           khng lc no ngưng
                hy l bạn b của nhau.
      Hy cng mơ đến ngy mai
          đến con đường hy vọng
 

(2) Hy sống tự do
          như loi chim
                bay trn trời.
      Hm nay chia tay nhau
      hẹn nhau đến ngy gặp lại
 

(2) Hy trn trọng
          niềm vui
                tin yu lẫn nhau.
      Hm nay chia tay nhau
           hẹn đến ngy gặp lại.
      Hẹn đến ngy gặp lại. 

                                             Phạm Vũ Thịnh dịch

 

Nghe nhạc mp3    
Nghe Moriyama ht trn YouTube   

 


"Khi pht hnh lại thng tin từ trang ny cần phải c sự đồng của dịch giả 
v ghi r nguồn lấy từ www.erct.com"

Cảm tưởng, kiến xin gởi về t4phamvu@gmail.com