T́nh thương của Mẹ

Ôi T́nh Mẹ dạt dào như biển lớn,
Khi con đau Mẹ thức suốt năm canh,
Từ sinh ra cho đến tuổi trưỡng thành,
Mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngũ.

           Cả cuộc đời cho con c̣n chưa đủ,
           Đêm từng đêm Mẹ ấp ủ tương lai.
           Đường đời con phải bước hăy c̣n dài,
           Bao nguy hiểm chông gai chờ cản lối.

Lo cho con nên quên ḿnh tóc rối,
Ngày với đêm không rỗi để điểm trang,
Bao tháng năm dù tàn tạ dung nhan
Con hạnh phúc Mẹ không màng chi cả.

           Dù có phải suốt cuộc đời vất vă,
           Đổi một năm hạnh phúc cuả riêng con,
           Mẹ sẵn sàng không không một phút đắn đo,
           Mong mỏi thấy tương lai con rực rỡ.

Phan Nguyễn 08.08.81