Bạch Quả

Bạch Quả trường tôi rợp lá vàng
Gió hiu hiu lạnh báo Thu sang
Học tṛ vội vă ra  về sớm
Thỏ dại ngẩn ngơ chạy tít ngang
Nhặt lá chiều nay về ép sách
Làm thơ  tuần tới để khoe chàng
Lá khô trong sách in h́nh quạt
Anh có nhớ không chiếc lá vàng

 ST