Bn thơ


Thơ ti rao mi chẳng ai mua
Ế ẩm, thơ đ trại ma
Gi đ hạ nhiều hơn một nửa
Vẫn cn cả thng lc qua trưa 

Mời cho mỏi miệng khch khng thưa
m điệu nội dung tuy c thừa
Thi luật d rnh chi cũng rứa
V danh, ti mọn phải đnh thua 

Dng thơ tha thiết mấy cho vừa
Tro phng lỗi thời t kẻ ưa
Thơ tiểu km vui ai đọc nữa
Thơ tnh buồn tẻ như chiều mưa 

Từ sng thẫn thờ mi đến trưa
Mơ lm chuyn nghiệp chỉ bằng thừa
Nắng cn đa cợt qua song cửa
Để nt thơ phai, trời hiểu chưa 

CHN (28/4/2003)