Chờ Trăng


Mặt Trời trn biển đ xa khơi
Bng Nguyệt gần ln rồi bạn ơi
Nhờ chị cắt dm phần bnh ngọt
Mời anh dng thử chn tr tươi
Long lanh my phủ sao mờ tỏ
Vằng vặc non treo trăng sng ngời
Vừa biết chng mnh chờ ngắm Nguyệt
Chị Hằng, ch Cuội cũng đang cười

ST