Cô Bé

Bưng nón miệng rao tại bến đ̣
Xế chiều cô bé mặt buồn so
Mời ông mua nón em nài nỉ
Cầm nón nh́n em khách đắn đo
Vài chục cái c̣n chưa bán hết
Mấy trăm đồng cũng chẳng mua cho
Thân gầy áo rách da quen nắng
Từ nhỏ sinh nhai đă phải lo

ST