C hng C Ph

C Ph em bỏ cht tnh
Ly ny đặc biệt chỉ mnh anh thi
Uống đi kẻo nguội mất rồi
Anh cn liếc mắt như ngồi khng yn
Biết l em đẹp như Tin
Cn ai trong tiệm lm duyn với chng
Tiệm em vắng mặt họ hng
Hay anh sợ vợ đi ngang chỗ ny
Thi th anh hy lại đy
Ngồi trong gc kẹt cỏ cy che rồi
An tm thong thả đi thi
Cho em nhiều tp lm bồi cho anh
" Ch! C vừa đẹp vừa lanh 
C Ph ngon lắm, lại rnh thi quen "
Cm ơn anh quả lời khen
Cần thm chi nữa em đem ra liền
Mải m tiếp chuyện em qun
Chờ em cht xu pha thm ly nh
D qun tiền tp đi khi
Chỉ l sơ c g đu anh
Anh no phải thứ lưu manh
Đ l khch qu trung thnh bấy lu
Ly nh khng tnh tiền đu
Xin anh đừng ngại ngồi lu mỗi tuần
Rủ thm bạn tới dừng chn
N, anh cầm lấy vi phần coupon
Về nh nếu vợ hỏi trng
Rằng: anh bận họp việc cng mới về

ST