Đa Đa

Đ qu ba mươi vẫn mặn m
Em cn gip mẹ nghe lời cha
Trai tơ tương xứng đi đu cả
Đợi mi, nng Xun ho gi gi !

Lỡ thời chưa gặp khch đo hoa
Lắm kẻ lăm le nhắm của nh
Chẳng lấy trai hn mang tội vạ
Chờ ngy mong gặp khch yu hoa

Thế thời thay đổi nhiều gian tr
Hiểu r người gần, no biết xa
Khng được yn lng khi xuất gi
Chờ lu buồn mẹ lại phiền cha !

Khch mơ hoa thắm từ phương xa
Hẹn ước nn duyn vui cả nh
Trước mặt d chong gai vất v
Chim uyn rời tổ phận đa đa

ST