Exryu rashi

Thế no l ếch riu rashi !?
" Ra vẻ ếch riu" vậy nghĩa g !
Vi chữ mơ hồ, chưa r
Lm sao tui hiểu ci chi chi

Mấy năm ở Nhật, chả dzui g
Học gạo, bai tồ no sướng chi
Nhật Bản c g lưu luyến nhỉ
Sen tồ, nằm chiếu v sushi !?

Hăm mấy năm rồi nơi Bắc Mỹ
Vẫn cn nặng Ếch Riu rashi
Hnh thức rườm r qun th vị
E rằng chuốc khổ lc đương th

Ngy giờ rảnh rỗi chỉ ti ti
Việc hng, việc nh đ bị đ
Được dịp gặp nhau thong thả t
p vo khun khổ để lm chi !

Tc mai sợi mất, sợi đờ mi
Hội họp chung vui c mấy khi
Suy nghĩ chi nhiều thm mệt tr
V tư, đa giỡn, cười kh kh

CHN